מכרזים

מכרז פומבי מספר 4/2019 - פרוטוקול סיור קבלנים

02.05.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

מצ"ב פרוטוקול סיור קבלנים בקשר עם מכרז בניין משרדים "כותר ראשון " רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון, מכרז לביצוע עבודות שיפוץ מכרז פומבי מס’ 4/2019.
קובץ להורדה
tender_042019_constructors_tour.pdf tender_042019_current_layout_blueprint.pdf tender_042019_demolition_blueprint.pdf tender_042019_construction_blueprint.pdf tender_042019_paint_blueprint.pdf tender_042019_sheets_list.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון