בחינות הסמכה

בחינת הסמכה במועד מיוחד (אפריל 2019) – הודעה על פרסום פיתרון זמני

02.05.2019

לאור סמיכות הזמנים בין הבחינה שנערכה ביום 30.4.19 במועד מיוחד לבין בחינת ההסמכה של מועד קיץ 2019 שעתידה להיערך ביום 27.6.19, וכדי לסייע לציבור הנבחנים הרלבנטי לכלכל את צעדיו, החליטה הוועדה הבוחנת לפנים משורת הדין בצעד חריג למועד זה בלבד לפרסם את הפיתרון הטנטטיבי לבחינת 30.4.19.

כפי שפורסם בעבר, לכל בחינה טרם עריכתה קיים פיתרון המאושר על ידי הוועדה הבוחנת מראש. אחרי כל מועד בחינה שוקלת הוועדה האם יש מקום לתיקון הפיתרון הטנטטיבי עוד לפני שלב העררים. לאחר התהליך האמור מתפרסם הפיתרון הרשמי של הבחינה, אשר ביחס אליו מוגשים העררים.

 

לאור סמיכות הזמנים בין הבחינה שנערכה ביום 30.4.19 במועד מיוחד לבין בחינת ההסמכה של מועד קיץ 2019 שעתידה להיערך ביום 27.6.19, וכדי לסייע לציבור הנבחנים הרלבנטי לכלכל את צעדיו, החליטה הוועדה הבוחנת לפנים משורת הדין בצעד חריג למועד זה בלבד לפרסם את הפיתרון הטנטטיבי לבחינת 30.4.19.

 

יודגש כי זהו אינו הפיתרון הרשמי של הבחינה. פתרון רשמי מלא או חלקי יפורסם ככל שיעלה צורך בתיקון הפיתרון שהוכן מראש.

 

 

להלן שאלוני בחינת ההסמכה מיום 30.4.2019 והפתרונות להם (כפוף לשינויים, בהתאם להחלטת הוועדה הבוחנת):
 
הבחינה:
 
 
 
 
 
הפתרונות:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון