הודעות ועדכונים

קול קורא לעורכי הדין המייצגים בביטוח הלאומי להימנע ככל הניתן מביטול דיונים של ועדות רפואיות

11.04.2019

ועדת ביטוח לאומי של הלשכה

בעקבות פנייה ממנהלת אגף ועדות רפואיות בביטוח הלאומי על ביטול מסיבי של זימונים לוועדות רפואיות מצד עורכי דין, מבקשת ועדת ביטוח לאומי מעורכי הדין המייצגים בביטוח הלאומי, להימנע ככל הניתן מביטול ועדות רפואיות, וככל שאין מנוס מביטול הוועדה, להודיע על כך מבעוד מועד.

ועדת ביטוח לאומי בראשותם של עורכי הדין ענת קאופמן, גלעד מרקמן, אלי לוטן וברק נבות עוסקת במגוון נושאים הקשורים לביטוח הלאומי. במרכז עשייתה של הוועדה ניצב הטיפול בממשק עו"ד מול המוסד לביטוח לאומי. הוועדה יזמה קיומם של מפגשים עיתיים עם בכירי הביטוח הלאומי לצורך טיפול בבעיות השוטפות העומדות על הפרק.

 

במסגרת מפגשים אלה התלוננה מנהלת אגף ועדות רפואיות בביטוח הלאומי על ביטול מסיבי של זימונים לוועדות רפואיות מצד עורכי דין המייצגים מבוטחים, שעניינם נדון בוועדות אלה. לדבריה, מושקעים מאמצים רבים לגיבוש הרכבי ועדות ולתיאום מועדי פעילותן, כך שביטול ישיבת ועדה בהתראה קצרה פוגע בפעילותה ועלול לגרום לעיכובים מיותרים בטיפול במבוטחים.

 

בעקבות הפנייה מבקשת ועדת ביטוח לאומי מעורכי הדין המייצגים בביטוח הלאומי, להימנע ככל הניתן מביטול ועדות רפואיות, וככל שאין מנוס מביטול הוועדה, להודיע על כך מבעוד מועד.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון