הודעות דוברות הלשכה

נציגי לשכת עורכי הדין בועדת הכספים של הכנסת: "מתן הלוואות לעסקים בצפון לא מהווה תחליף לפיצוי"

16.08.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך אמרו היום נציגי לשכת עורכי הדין, עו"ד יהודה טלמון, סגן נשיא להב, ועו"ד רחל בן ארי, יו"ר ועד מחוז חיפה של הלשכה, בישיבת ועדת הכספים של הכנסת בנושא מתן הלוואות לעסקים בצפון.

בישיבת הועדה שררה תמימות דעים בקרב כל חברי הכנסת והמשתתפים, שהפיצוי שנקבע בתקנות מס רכוש בכל הנוגע לעסקים קטנים הוא בלתי ראוי ויש לערוך תיקון בתקנות בהקדם האפשרי על מנת למנוע קריסתם של העסקים הקטנים.

 

נציגי הלשכה ציינו בישיבה, שעצם הרעיון של מתן ההלוואות הוא ראוי, אולם רעיון זה אינו מהווה תחליף לפיצוי, וחברי הכנסת הסכימו עם עמדה זו. עוד הוסיפו נציגי הלשכה, שההלוואות הנן למעשה סוג של אשראי, ויש להשיב את החוב שנוצר בגינן, ולמעשה ללא פיצוי לא יהיה ביכולתם של העסקים להשיב את ההלוואות.

 

הוועדה ציינה שהיא רואה חשיבות רבה לסייע לעסקים הקטנים בצפון להשתקם ולחזור לשגרה מאחר שפוטנציאל הקריסה שלהם הוא גבוה ויש חשש שנגרם להם נזק בלתי הפיך. "העסקים הקטנים הם אלה שנפגעו באופן הקשה ביותר והלוואות לבד אינן מאפשרות את שיקומם", ציינו נציגי הלשכה.

 

בנוסף, נפגשו נציגי הלשכה, עוה"ד יהודה טלמון ורחל בן ארי, עם יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, חה"כ יעקב ליצמן, בנושא תקנות מס רכוש לפיצוי עסקים בצפון.

 

לדברי נציגי הלשכה, התקנות לפיצוי עסקים בצפון בגין נזק עקיף שאושרו על ידי הועדה לחודש יולי 2006 מפלות, בלתי מידתיות ובלתי חוקתיות. הן מפלות בין "ישוב ספר" היסטורי לישוב המצוי "באזור הגבלה", דהיינו חנות נעליים בחיפה, עכו, טבריה וכד' לא תקבל פיצוי זהה לאותה חנות נעליים בקרית שמונה או נהריה. "במלחמה הנוכחית אין מקום לעניין "דמים" להפלות בין ישובים שהיסטורית מוכרזים כישובי ספר לבין ישובים שתיפקדו בפועל כישוב ספר", ציינו נציגי הלשכה.

 

עוד ציינו נציגי הלשכה, שהתקנות מפלות בין מי שעובדיו לא התייצבו לעבודה וזכאי לפיצוי לבין מי שעובדיו התייצבו לעבודה ולא זכאי לפיצוי. "זהו תמריץ שלילי, לא מוסרי ולא פטריוטי. העוול גדול עוד יותר לגבי אותם מגזרים, כגון בתי מרקחת, שחויבו בצו פיקוד העורף לפתוח את עסקיהם, עובדיהם התייצבו לעבודה והם נענשים על כך ולא זכאים לכל פיצוי שהוא".

 

התקנות גם מפלות בין ענפי החקלאות והמלונאות שזכו לפיצוי עקיף מלא גם באזורי ההגבלה לבין ענף המסחר והשירותים שבאזור ההגבלה המקבל פיצוי מוגבל על פי התקנות, וכן מפלות בין המעסיקים בצפון הארץ לבין כל שאר תושבי המדינה. "התקנות וההסכם מכוחו הותקנו מטילים על המעסיק הצפוני הפגוע ממילא "השתתפות עצמית" של חלק מהפיצוי ומונעים ממנו פיצוי מלא. זוהי חלוקת נטל לא שוויונית ומקוממת. המלחמה היא של ועבור כל המדינה".

 

נציגי הלשכה הציעו שלא להבדיל בין "דם" ל"דם" לעניין דמים ולא להפלות בין ישוב ספר היסטורי לישוב באזור הגבלה. לדבריהם, יינתן פיצוי על חשבון שהוא בבחינת "טיפול נמרץ" על מנת לאפשר לבעלי העסקים לעבור את התקופה הקשה ולממן בסכום זה תשלום משכורות והוצאות קבועות בשל הפגיעה בתזרים המזומנים של העסק, כל זאת מבלי להתחייב לשיעור הפיצוי הסופי ומבלי לשלול ממגישי התביעות הגשת תביעות נוספות בהתאם לשינוי הדין. "עם שוך הקרבות כאשר היקפי הנזק יהיו ניתנים להערכה, ייקבע שיעור הפיצוי הסופי באחוזים והוא יהא זהה לכל האזורים כאחד, הן ליישוב ספר היסטורי והן לאזור הגבלה".

 

חה"כ ליצמן הביע אמפתיה לעמדה שהציגו נציגי הלשכה, וסוכם שתתקיים פגישה נוספת לקראת הדיון בדבר תחולת תקנות מס רכוש לפיצוי תושבי הצפון בגין נזק עקיף בחודש אוגוסט.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון