הודעות ועדכונים

העברת רישום ממחוז למחוז

20.03.2019

ועדת הבחירות

על פי החלטת ועדת הבחירות, מיום 19.03.19 ולקראת הפרדת מחוז מרכז ממחוז תל-אביב תאפשר לשכת עורכי הדין הגשת בקשה להעברה ממחוז למחוז לכלל עורכי הדין, בכל מחוזות הלשכה.

 

ועדת הבחירות

למוסדות לשכת עורכי הדין בישראל

ט"ו בסיוון התשע"ט – 18.6.19

 

העברת רישום ממחוז למחוז 

 

על פי החלטת ועדת הבחירות, מיום 19.03.19 ולקראת הפרדת מחוז מרכז ממחוז תל-אביב תאפשר לשכת עורכי הדין הגשת בקשה להעברה ממחוז למחוז לכלל עורכי הדין, בכל מחוזות הלשכה*.

 

בהתאם לסעיף 12א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961 ולכללי לשכת עורכי הדין (רישום חברי הלשכה במחוזות), התשס"ב–2002, רשאי חבר הלשכה להיות רשום במחוז שבו מצויה כתובת המגורים שלו או מקום העבודה שלו.

 

בקשות יוגשו עד ליום 28.3.19, בדוא"ל -bchirot@Israelbar.org.il   

 

לאחר מועד זה בקשות להעברה יוגשו בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982.

 

הבהרה:

בהתאם לתיקון 38 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, עורך-דין הרשום באחד מיישובי מחוז מרכז המצורפים להלן יוכל להצביע במחוז מרכז בלבד ועורך-דין הרשום באחד מיישובי מחוז תל-אביב המצורפים להלן יוכל להצביע במחוז תל-אביב בלבד, וזאת אם לא תוגש בקשת העברה כאמור לעיל.

 

 

לנוחיותכם:

*ניתן לוודא השתייכות נוכחית למחוז בפרטים המפורסמים ב"ספר עורכי הדין" שבאתר הלשכה. 

 

בברכה,

שלי ואקנין-אדם, עו"ד

ממונה על ועדת הבחירות

 

 

 

 

 

קובץ להורדה
bar_elections_2019_tranfer_of_district_request_form.pdf bar_elections_2019_tlv_district_list_updated_020519.pdf bar_elections_2019_central_district_list_updated_020519.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון