הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין החליטה להצטרף לעתירה נגד תקנות מס רכוש לפיצוי עסקים בצפון בהיותן מפלות ובלתי הולמות

09.08.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה סבורה שהתקנות מפלות ובלתי הולמות, ואינן נותנות מענה לעסקים הבינוניים והקטנים שאינם עתירי כוח אדם ושעיקר נזקיהם אינם באים לידי ביטוי בתשלומי השכר דווקא.

התקנות שאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת ביום 31.7.06 (תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 - העורך) מפלות בין ישובים שהוכרזו כישובי ספר לצורך חוק מס רכוש מקדמת דנא, כגון קרית שמונה ונהריה, לבין ישובים שהפכו מכורח המציאות לישובי ספר כגון חיפה, טבריה, צפת וכו'. בישובים אלה נמנעת האפשרות על פי התקנות לקבלת פיצוי עקיף (על נזק עקיף - הפסד רווחים) לעסקים ולעצמאים. כמו כן, במנגנון הפיצוי שנקבע בתקנות אין פיצוי הולם למגזר העצמאים והעסקים והפיצוי מתייחס רק לשכר עובדים ועל היעדרות העובדים ממקום העבודה.

 

בעקבות שיתוק הפעילות המסחרית והכלכלית בצפון והפגיעה הקשה בעסקים רבים, עתרו משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי ואח', בעלי עסקים המצויים בישובים ב"אזור ההגבלה" עליו הוכרז בהוראת השעה, כנגד שר האוצר, להשוואת מעמדם לזה של עסקים המצויים בתחום "ישובי ספר". ההשוואה דרושה לצורך קבלת פיצוי הולם בגין נזקים עקיפים בהתאם להוראות חוק ותקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973.

 

הלשכה סבורה שתקנות אלה מפלות ופוגעות בעסקים בכלל ובמשרדי עורכי דין רבים בפרט בצפון, המצויים באזורי הגבלה, שאינם זכאים על פי התקנות לפיצוי בגין נזקים עקיפים. פעילותם של משרדים רבים משותקת מזה זמן רב, והם סופגים הפסדים כבדים. התקנות וחוק ההגנה על עובדים בשעת חירום מטילות את נטל הנזקים הכלכליים על המעסיק הצפוני ללא חלוקה שוויונית של הנטל בין כל תושבי המדינה. בתור שכאלה התקנות אינן סבירות, אינן מידתיות, אינן שוויוניות והן בלתי חוקיות.

 

לאור זאת, סבורה הלשכה שמן הראוי לערוך תיקון יסודי בתקנות באופן שתהיינה שוויוניות וסבירות ולא תטלנה את הנטל רק על העסקים בצפון.

 

את הלשכה ייצגו בעתירה עו"ד יהודה טלמון, סגן נשיא להב, ועו"ד רחל בן ארי (בר-רב האי), יו"ר ועד מחוז חיפה של הלשכה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון