התמחות

הודעה בדבר מועדי ראיונות וקבלה להתמחות

01.01.2019

מחלקת התמחות

 

הודעה בדבר מועדי ראיונות וקבלה להתמחות

 

מרס 2019

 

בהתאם להוראת סעיף 1א לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962, מודיעה בזאת לשכת עורכי הדין בישראל כי בשנת 2019:

מועד תחילת הראיונות יחול ביום שני, ד' באדר ב' תשע"ט, 11.3.19.

המועד הראשון לקבלה להתמחות יחול ביום חמישי, י"ד באדר ב' תשע"ט, 21.3.19.

ככל שיחול שינוי במועד הראשון לקבלה להתמחות תפורסם הודעה מתקנת.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון