הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין שוקלת לנקוט הליכים משפטיים נגד תקנות מס רכוש לפיצוי תושבי הצפון

02.08.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בעקבות אישור תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים על ידי ועדת הכספים של הכנסת בישיבתה מיום 31.7.06, לפיצוי על נזקים של עסקים בצפון, שוקלת לשכת עורכי הדין לנקוט הליכים משפטיים נגד התקנות בהיותן בלתי חוקיות ובלתי מידתיות.

התקנות (תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006) שאושרו מפלות בין ישובים שהוכרזו כישובי ספר לצורך חוק מס רכוש מקדמת דנא, כגון קרית שמונה ונהריה, לבין ישובים שהפכו מכורח המציאות לישובי ספר כגון חיפה, טבריה, צפת וכו'. בישובים אלה נמנעת האפשרות על פי התקנות לקבלת פיצוי עקיף (בגין נזק עקיף - הפסד רווחים) לעסקים ולעצמאים. כמו כן, מנגנון הפיצוי שנקבע בתקנות לא מפצה כיאות את מגזר העצמאים והעסקים בהיותו מבוסס על שכר העובדים שלא הגיעו לעבודה.

 

לדברי עו"ד יהודה טלמון, סגן נשיא להב, שייצג את הלשכה בישיבת ועדת הכספים של הכנסת, התקנות מעבירות מסר שלילי ובלתי ראוי, לפיו הפיצוי ניתן אך ורק בגין עובדים שלא הגיעו לעבודה ואילו עסקים שהיו פתוחים בעיתות מצוקה ועובדיהם הגיעו לעבודה אינם זכאים לפיצוי כלשהו. "לא ייתכן כי שעה שהממשלה מצפה מהעורף האזרחי לתמיכה וסבלנות על מנת להשיג את היעדים הצבאיים היא תמנע מאותו עורף את הגנה הכלכלית המינימאלית המתבקשת, על מנת לאפשר לה חוסן שכזה, ותיתן את הפיצוי רק בגין אלו שלא התייצבו לעבודה".

 

חשוב לציין, שטרם אישור התקנות, הצליח נציג הלשכה, עו"ד טלמון, להכליל עצמאי בודד (ללא עובדים שכירים) שעסקו היה פתוח ועבד ברשימת הזכאים לפיצוי עקיף על פי התקנות.

 

בישיבת הזדהות שקיימו הועד המרכזי של הלשכה וועד מחוז חיפה בחיפה, הובעה הסתייגות מהסדר הפיצוי הבלתי מוסרי. הלשכה קוראת לתקן את העיוותים באופן מיידי. הלשכה סבורה שמדובר באפליה לרעה של בעלי עסקים ועובדים, שלמרות הקושי והסיכון ולמרות המיתון בפעילות הכלכלית - ראו חשיבות עקרונית בפתיחת עסקיהם דווקא בתקופה זו (באזורים שבהם לא אסר פיקוד העורף על פתיחת עסקים). עסקים אלה, מסתבר מההסכם, לא זכאים לפיצוי. בכך פוגע ההסכם מאוד בחוסן העורף ובמסר הציבורי.

 

הלשכה מאמינה שמן הראוי לתמוך באותם בעלי עסקים שעשו מאמץ לפתוח עסקיהם ובכל זאת נפגעו כלכלית עקב המצב, ע"י מתן פיצוי על הפסדיהם וכן לתמוך באופן ממשי יותר בעובדים אשר הגיעו לעבודה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון