הודעות דוברות הלשכה

החלטות ועד מחוז חיפה בעקבות המצב הבטחוני ותוצאות הלחימה בצפון

02.08.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בישיבה משותפת של ועד מחוז חיפה והוועד המרכזי, מיום 1.8.06, אשר בחלקה נכח ראש עירית חיפה יונה יהב, ניתנה סקירה על פעולות המוסדות הארציים של הלשכה ופעולות ועד מחוז חיפה לסיוע ותמיכה בעורכי הדין בצפון הארץ ולהקלת המצב על תושבי צפון הארץ. כן ניתן דיווח על הסכם הפיצוי שנחתם עם משרד האוצר והשלכותיו על עורכי הדין השכירים והעצמאים מצפון הארץ.

ועד מחוז חיפה בראשות עו"ד רחל בן ארי ובתמיכת ראש הלשכה ד"ר שלמה כהן, קיבל את ההחלטות הבאות:

 

1. ועד המחוז מביע מחאתו על סגירתם של משרדי הממשלה וקורא לפתחם לאלתר כדי לתת מענה לפניות האזרחים ועורכי הדין. ועד המחוז מברך על חזרתם המהירה של בתי המשפט במחוז לפעילות הרגילה ועל שיתוף הפעולה בין הנשיאים ללשכה.

 

2. הוועד הביע את הסתייגותו מהסדר הפיצוי הבלתי מוסרי שנחתם עם הממשלה וקרא לתקן את העיוותים באופן מיידי:

  • הפליה לרעה של בעלי עסקים ועובדים, אשר - למרות הקושי והסיכון ולמרות המיתון בפעילות הכלכלית - ראו חשיבות עקרונית בפתיחת עסקיהם דווקא בתקופה זו (באזורים שבהם לא אסר פיקוד העורף על פתיחת עסקים). עסקים אלה, מסתבר מההסכם, לא זכאים לפיצוי. בכך פוגע ההסכם עד מאוד בחוסן העורף ובמסר הציבורי.
  • ועד המחוז מאמין כי מן הראוי לתמוך באותם בעלי עסקים שעשו מאמץ לפתוח עסקיהם ובכל זאת נפגעו כלכלית עקב המצב,  ע"י מתן פיצוי על הפסדיהם וכן לתמוך באופן ממשי יותר בעובדים אשר הגיעו לעבודה.
  • ועד המחוז סבור כי ההסכם מבטא חלוקת נטל בלתי שוויונית, המפלה לרעה את העסקים בצפון הארץ.
  • ההסכם מטיל על המעסיקים בצפון הארץ להשתתף בפיצוי [סעיף 9(3)], בעוד שהמעסיקים ביתר חלקי הארץ לא נדרשים להשתתפות כלשהי. הלחימה בצפון הינה פעולה ארצית הנעשית לטובת כל אזרחי המדינה ואין הצדקה לדרוש מבעלי העסקים בצפון להשתתף בנטל הפיצוי שהוכר ע"י המדינה וזאת בנוסף לנזקים הנגרמים להם ממילא בהיותם תושבי האזורים המטווחים.
  • ועד המחוז סבור כי מנגנון הפיצוי שנקבע בהסכם מנותק לחלוטין מהנזקים שנגרמו ונגרמים לעסקים בפועל וקורא לתקנו באופן שיינתן פיצוי הולם לנזקים המוחשיים תוך המלצה שייקבעו מספר מנגנוני פיצוי לבחירה כך שיתאימו לעסקים השונים ובמיוחד לעסקים הקטנים והבינוניים המאפיינים את האיזור.

3. ועד המחוז מביע בזאת את תמיכתו במאבקם של הארגונים הכלכליים של חיפה והצפון למציאת פתרון הולם לנזקים שנגרמו למגזר העסקי בחיפה והצפון בעקבות הלחימה בצפון.

 

4. ועד המחוז פונה בקריאה לשר האוצר, שר הפנים וראשי הרשויות והמועצות המקומיות בחיפה ובצפון הארץ, להפחית את תשלומי הארנונה לעסקים בדרך של מתן פטור בגין "נכס לא ראוי לשימוש" או לסייע בעניין זה בדרך אחרת.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון