הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מבקשת להצטרף לתביעתו של עו"ד יוסי חביליו, היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, נגד הדחתו

20.07.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה סבורה שיועצים משפטיים בארגונים ציבוריים וגם בארגונים כלכליים הם בעלי מעמד מיוחד. מוטלת עליהם חובה כלפי בעלי המניות או כלפי הציבור הרלוונטי, לוודא שהארגון פועל כדין, ולא לרצות את ראשי הארגון ככל שהדבר סותר את הדין.

לשכת עורכי הדין הגישה בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לתביעה שהגיש עו"ד יוסי חביליו, היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, כנגד פיטוריו, לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. את הלשכה מייצגים עוה"ד גיורא ארדינסט ורן שפרינצק.

 

פיטוריו של עו"ד חביליו נעשו על פי המלצת ראש עיריית ירושלים, מר אורי לופוליאנסקי, באישור מועצת העירייה. הפיטורים נעשו בניגוד להמלצות הועדה המייעצת לענין סיום העסקת יועצים משפטיים, הפועלת בהתאם לנוהל שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

 

לטענת הלשכה התביעה מעלה את סוגיית מעמדם העצמאי של יועצים משפטיים ברשויות השלטון בכלל, וברשויות מקומיות בפרט. סוגיה זו היא בעלת חשיבות רבה ובעלת השלכות מרחיקות לכת על מקצוע עריכת הדין בכללותו, עצמאות העוסקים בו ויכולתם לפעול תוך נאמנות מלאה לחוק, ללא מורא.

 

הלשכה סבורה שיועצים משפטיים בארגונים ציבוריים וגם בארגונים כלכליים הם בעלי מעמד מיוחד. מוטלת עליהם חובה כלפי בעלי המניות או כלפי הציבור הרלוונטי, לוודא שהארגון פועל כדין, ולא לרצות את ראשי הארגון ככל שהדבר סותר את הדין.

 

לאור זאת, אין ספק שלעמדתה של הלשכה – המופקדת בין השאר על טוהרו של המקצוע ועל הגנת העוסקים בו – יש חשיבות ומשמעות רבה בסוגיות אלה, ולפיכך יש לקבל את בקשת הצטרפותה להליך במעמד "ידיד בית המשפט" לצידו של עו"ד חביליו יחד עם היועץ המשפטי לממשלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון