הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: "התערבות פסולה בבית מעצר הדרים בעבודת עורכת דין"

20.07.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, ד"ר שלמה כהן, פנה ליועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר, תג"ד חיים שמולביץ’, בעקבות מקרה של התערבות פסולה בעבודת עורכת דין בבית המעצר הדרים.

עו"ד לילה מרגלית מהאגודה לזכויות האזרח העבירה מסמכים לאסיר, ששמשו לצורך ייצוגו המשפטי, בעת ביקור בבית המעצר הדרים. קצין תורן בבית המעצר טען בפני עו"ד מרגלית, שהתעוררה בעיה עם החומרים שבקשה למסור לאסיר, בהתייחס לכתבה שהיתה בין המסמכים. כמו כן, הודיע שבהוראת מנהל בית המעצר ככל הנראה ייאסר עליה לבקר בבתי סוהר בעתיד. עו"ד מרגלית הבהירה, שמדובר בכתבה שנמסרה לה על ידי האסיר עצמו עת החלה לייצגו, ואשר שמשה לייצוגו המשפטי. בקשתה לשוחח עם המנהל סורבה.

 

ראש הלשכה ציין בפנייתו, שבהתנהלות האמורה יש משום פגיעה בזכות האסיר לייצוג משפטי ובזכויותיה, חובותיה ומעמדה של עורכת הדין ללא כל הצדקה ושלא כדין. לאור זאת, בקש לפעול לתיקון המעוות בהקדם.

 

בתשובה לפניית ראש הלשכה נמסרה התנצלות ממשרד היועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר על ההתנהלות מול עו"ד מרגלית, וכן הודיעו שבנושא העברת מסמכים מעו"ד לאסיר, הועברו הנחיות על מנת למנוע הישנות מקרים מסוג זה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון