הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעה לאיסור פרסום שמות חשודים בעבירות כלכליות

12.07.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת פה אחד להצעה לאסור פרסום שמות חשודים, שהנם בעלי מקצועות חופשיים, בעבירות כלכליות, שמקדם נשיא לשכת רואי החשבון, עופר מנירב.

על פי ההצעה לא יפרסם אדם דבר על כתב אישום שהוגש כנגד בעל מקצוע, אשר העיסוק בו טעון רישיון לפי כל דין, הנוגע לעיסוקו במקצוע מוסדר, טרם חלפו 30 ימים ממועד הגשת כתב האישום.

 

הלשכה סבורה שמדובר בהצעה פופוליסטית, שמשתמע ממנה כאילו בעלי מקצועות חופשיים מורמים מעם. לדברי ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, מדובר בהצעה פסולה, הנוגדת את עקרון השוויון. "בעלי מקצועות חופשיים אינם צריכים לקבל הקלות בדמות איסור פרסום, ולשכת עורכי הדין תתנגד בתוקף להצעה", ציין ראש הלשכה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון