הודעות דוברות הלשכה

בית המשפט העליון קיבל את עמדתה של הלשכה בענין זכות העיכבון של עו"ד

11.07.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה טענה שהחלטת בתי משפט קמא, המעדיפה את זכות העיון וההעתקה הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי על פני זכות העיכבון, למעשה, מרוקנת מתוכן את הוראת סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין, המעניק את זכות העיכבון.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור של עו"ד דב עצמון בענין זכות העיכבון, הנתונה לעורך דין על נכסים ומסמכים של לקוחו להבטחת שכר טרחתו (בר"ע 4733/06 עו"ד דב עצמון נ' גב ארי פיתוח והשקעות בע"מ).

 

בין עורך דין ללקוחתו לשעבר מתנהלת בבית משפט שלום בת"א תביעה כספית בנוגע לתשלום שכר טרחת עו"ד שדורש עורך הדין מהחברה. במסגרת התביעה הגישה החברה בקשה למתן צו גילוי מסמכים. עורך הדין טען, לעניין גילוי המסמכים, כי מסורה בידיו זכות עיכבון, וכי הבקשה לגילוי המסמכים חותרת תחת זכות זו. לפיכך, ביקש להתנות את הגילוי במתן בטוחה לתשלום שכר הטרחה.

 

בתי משפט השלום והמחוזי, החליטו לחייב את עורך הדין לאפשר לחברה עיון במסמכים שעוכבו אצלו בגין חוב שכ"ט שנתבע על ידו, מבלי לחייב את החברה במתן בטוחה כלשהי זולת התחייבות למלא אחר פסק הדין בתביעה, אם וככל שיתקבל כנגדה.

 

לאור זאת, הגיש עו"ד עצמון בר"ע לבית המשפט העליון. לשכת עורכי הדין בקשה להצטרף להליך במעמד של "ידיד בית המשפט" באמצעות עוה"ד שמוליק קסוטו וטלי סיון להב ממשרד קסוטו-נוף. הלשכה טענה שהחלטת בתי משפט קמא, המעדיפה את זכות העיון וההעתקה הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי על פני זכות העיכבון, למעשה, מרוקנת מתוכן את הוראת סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין, המעניק את זכות העיכבון. עוד נטען, שהסתפקות בהתחייבות הלקוח כי יקיים את פסק הדין לצורך חיוב עוה"ד להעביר לידיו את העתקי המסמכים שברשותו, למעשה מותירה את עוה"ד בלא כל בטוחה ממשית לתשלום שכר טרחתו, וזאת כאמור בניגוד לזכות העיכבון העומדת לו על פי הוראת המחוקק.

 

שופטת בית המשפט העליון, עדנה ארבל, קיבלה את הערעור ופסקה כי אי התניית העיון בבטוחה כלשהי מיתרת את זכות העיכבון. לפיכך, הורתה להחזיר את התיק לבית משפט השלום, על מנת שיקבע את טיב הבטוחה המתאימה ואת שיעורה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון