הודעות דוברות הלשכה

"מסירת מידע על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון לחקירת עבירות נוספות – כרסום בזכויות האזרח"

11.07.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין הביעה את עמדתה בישיבה נוספת שקיימה היום ועדת חוקה של הכנסת בראשות פרופ’ מנחם בן ששון בתקנות שהגיש שר המשפטים, חיים רמון, לאישור הועדה, שמטרתן לאפשר שימוש במידע של הרשות לאיסור הלבנת הון לצורך חקירת עבירות נוספות.

במסגרת החוק נקבע שהרשות לאיסור הלבנת הון תהיה רשאית להעביר מידע למשטרת ישראל לצורך ביצוע הוראות חוק איסור הלבנת הון, לשב"כ לצורך מניעה וחקירה של פעילות ארגוני טרור או פגיעה בביטחון המדינה ולרשות מסוגה במדינה אחרת לצורך ביצוע הוראות חוק איסור הלבנת הון.

 

משמעות התקנות היא, שהמידע שנאסף כיום ע"י הרשות לאיסור הלבנת הון הכולל מידע עצום בהתייחס לזהות בעלי חשבונות והעברות כספים המתנהלות כדבר שבשגרה, ושהועבר לרשויות החקירה לצורך חקירת עבירות הלבנת הון ישמש את הרשויות החוקרות גם לצורך חקירת עבירות נוספות, במידה והם לא הצליחו להוכיח עבירה של הלבנת הון.

 

יו"ר צוות איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, עו"ד אילת אפיק, ועוה"ד אדווין פרידמן ויעל גרוסמן, חברי הצוות, ציינו בישיבת הועדה, שמדובר בניסיונות הרשות לאיסור הלבנת הון להכניס בדלת האחורית, לחוק איסור הלבנת הון ולתקנות שנלוות לו, מספר רב של עבירות, שרובן אינן עבירות כלכליות ואין בינן לעבירות כלכליות ולו דבר, כגון עבירות על חוק הכניסה לישראל, עבירות זיוף שונות ועוד. "חברי הכנסת מתבקשים לאשר פריצה נוספת של הוראות חוק איסור הלבנת הון על ידי כך שהרשויות החוקרות יוכלו להשתמש במידע הרגיש שנאגר על ידי הרשות ושהועבר אליהן לחקירת עבירות הלבנת הון בלבד ישמש לצורך חקירת עבירות נוספות למרות שלא הוכחה עבירת הלבנת הון", ציינה עו"ד גרוסמן.

 

לדברי נציגי הלשכה, תקנות אלו, עומדות בניגוד להוראות החוק העיקרי ופוגעות פגיעה קשה בחוקי היסוד ובזכויות האזרח. משכך, גם מתבקש שאם וככל שהמחוקק מעוניין להרחיב את הוראות החוק, יש לעשות כן בחקיקה ראשית ולא במסגרת חקיקת משנה – תקנות.

 

ועדת חוקה של הכנסת אישרה את השימוש במידע שנאגר ברשות לאיסור הלבנת הון, ושהועבר לרשויות החקירה לצורך חקירת הלבנת הון, בעבירות שהעונש הקבוע להן בחוק הוא למעלה מ- 5 שנות מאסר על פי החוקים הבאים: חוק העונשין, חוק ניירות ערך, פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף, חוק ההגבלים העסקיים ועוד (סעיף 7 לתקנות).

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון