הודעות ועדכונים

הודעה בעניין בית המשפט המחוזי בחיפה - עדכונים שונים

28.01.2018

צוות מחוז חיפה

הודעות בעניין: חלוקת עבודה, סיכום שנת 2017 - תיקים פלילים, והוראת נוהל מטעם נשיאת בית המשפט העליון - סדרי עבודה ביחס להעדת קטינים נפגעי עבירה.
 
הודעה בעניין בית המשפט המחוזי בחיפה - עדכונים שונים
 
 
 
 
 
 
 
קובץ להורדה
2018.judges.mehozi.pdf nohal.minor.2018.pdf mehozi2017_summery.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון