הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין בישיבה בבית המשפט העליון: "יש לקיים פרוטוקול בבית המשפט העליון"

09.07.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בישיבת הועדה המשותפת לבית המשפט העליון ולשכת עורכי הדין, שהתקיימה לאחרונה בבית המשפט העליון, דנו, בין היתר, בקיום פרוטוקולים של דיונים בבית המשפט העליון.

בישיבה השתתפו שופטי/ות בית המשפט העליון דורית בייניש, אברהם ריבלין ואילה פרוקצ'יה, רשם בית המשפט העליון, השופט יגאל מרזל, עוה"ד מלכיאל בלאס ושוקי למברגר מפרקליטות המדינה, ועוה"ד הלל איש-שלום, רנאטו יאראק, יוסי ארנון, רחל בן ארי ורחל תורן מלשכת עורכי הדין.

 

עו"ד איש-שלום חזר על עמדת הלשכה, לפיה רצוי שיהיה פרוטוקול בבית המשפט העליון המבטא את הטענות בדיון. לדבריו, הצעה בנדון הועברה על ידי הלשכה ועל פיה יוקלטו הדיונים, כאשר בעלי הדין יוכלו לבקש תמלול של דיונים מסוימים. מימון ההקלטה יעשה בתקציב שיחסך של שעות העבודה של הקלדניות או במידה שיהיה צורך בכך אגרה ייעודית. עוה"ד למברגר ויאראק הוסיפו, שיש חשיבות לקיום פרוטוקול בבית המשפט העליון בהיותו ערכאת ערעור הדנה בתיקים פרטניים וערכאת בג"צ כערכאה ראשונה. עו"ד תורן ציינה, שהפרוטוקול חשוב לנאשמים בפלילים, המעיינים בו בכובד ראש לאחר הדיונים.

 

עם זאת, השופט ריבלין ציין כי על פי בדיקה השוואתית במדינות אחרות, אין פרוטוקול מחייב בשום ערכאה עליונה. שופטי בית המשפט העליון התייחסו למספר סוגיות בעניין, וסוכם שהנושא ייבדק, ולשכת עורכי הדין תוכל להגיש נייר עמדה מפורט בהתאם לנושאים שהועלו בישיבה. בין היתר, תיבחן השאלה איזה השפעה תהא למערכת המחשוב וניהול התיקים החדשה של במ"ה על הנושא.

 

כמו כן, התקיים דיון בנושא הוצאות משפט. לדברי עו"ד איש שלום, קיים קושי בכך שבית המשפט מציע למערערים לחזור בהם מן הערעור בלא צו להוצאות, כאשר הצד שכנגד הוציא הוצאות לא מבוטלות עד לשלב זה. הפתרון המוצע הנו חיוב בהוצאות מופחתות במצב זה. השופטת בייניש ציינה, שהענין נדון בישיבת השופטים והוסכם כי בעקרון יש מקום לחיוב בהוצאות גם כאשר בעל הדין חוזר בו מהערעור או ההליך בהסכמת בית המשפט. כמובן ששיקול הדעת הסופי תלוי בנסיבותיו של כל מקרה לגופו ובין היתר בחשיבות העידוד של פשרות.

 

בנוסף, הועלה שוב נושא החניה בבית המשפט העליון, המטופל מול מנהל בתי המשפט, ונשקלת האפשרות של הפיכת החניון בבית המשפט העליון לחניון בתשלום, כאשר ההכנסות מן החניון יממנו את חניית העובדים בחניון הלאום. כמו כן, הועלה שוב נושא מרכז המידע - צוין שהשירות לקוי ובעיקר יש חסם מוחלט מפני גישה למזכירות, דבר המעורר קשיים במקרים דחופים. סוכם, שתלונות קונקרטיות תיבדקנה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון