הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תצטרף לתביעתו של עו"ד יוסי חביליו, היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, בבית הדין לעבודה, נגד הדחתו

06.07.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה סבורה שיועצים משפטיים בארגונים ציבוריים וגם בארגונים כלכליים הם בעלי מעמד מיוחד. מוטלת עליהם חובה כלפי בעלי המניות או כלפי הציבור הרלוונטי, לוודא שהארגון פועל כדין, ולא לרצות את ראשי הארגון ככל שהדבר סותר את הדין.

לשכת עורכי הדין החליטה להצטרף לתביעה שהגיש עו"ד יוסי חביליו, היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, כנגד פיטוריו.

 

כפי שפורסם, לפני חודש ביקש ראש העירייה, אורי לופוליאנסקי, מועדה חיצונית של משרד הפנים להדיח את עו"ד חביליו. בקשתו נדחתה ברוב דעות. לאחרונה החליטה מועצת עיריית ירושלים שלא לחדש את חוזהו של עו"ד יוסי חביליו, ובעקבות זאת פנה עו"ד חביליו לבית הדין לעבודה.

 

אל הבקשה הצטרף היועץ המשפטי לממשלה, שהתייצב בצורה נחרצת לצד עו"ד חביליו בנימוק שיועץ משפטי של רשות ציבורית חייב להיות עצמאי, ואינו כלי שרת בידי פוליטיקאים. היועץ סבר, שמשקבעה הועדה המייעצת שלא מתקיימת עילה ראויה להפסקת כהונתו של יועץ משפטי, על מועצת הרשות להימנע, ככלל, מלסטות מהמלצותיה, ובוודאי שאין היא יכולה לקבל החלטה על הפסקת העסקת היועץ המשפטי בהתעלם מהמלצות הועדה וממצאיה וללא כל הנמקה כבדת משקל לסטיה מהן. בית הדין לעבודה הקפיא את הליך הפיטורין בצו מניעה זמני.

 

הלשכה סבורה שיועצים משפטיים בארגונים ציבוריים וגם בארגונים כלכליים הם בעלי מעמד מיוחד. מוטלת עליהם חובה כלפי בעלי המניות או כלפי הציבור הרלוונטי, לוודא שהארגון פועל כדין, ולא לרצות את ראשי הארגון ככל שהדבר סותר את הדין.

 

לאור זאת, החליטה הלשכה, כמי שאמונה על טוהר המקצוע והגנתו על עו"ד מפני לחצים לא כשרים, להצטרף לצידו של עו"ד חביליו יחד עם היועץ המשפטי לממשלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון