הודעות דוברות הלשכה

שיתוף פעולה בין לשכות עורכי הדין הישראלית והפולנית

29.06.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בפגישה שהתקיימה בוורשה בעקבות הזמנת נשיא הלשכה הפולנית, סוכם, בין היתר, על הכנת אמנה, שתהווה אבן יסוד למסגרת שיתוף הפעולה בתחומים המעניינים את שתי הלשכות. בין היתר הועלה נושא הנצחת זכרם של עורכי דין ומשפטנים יהודים בפולין שלפני מלחמת העולם השנייה.

חידוש מרענן צפוי ליחסים בין לשכת עורכי הדין בישראל לבין המועצה העליונה של עורכי הדין בפולין, המאגדת את עורכי הדין שם.

 

בפגישה שהתקיימה בוורשה בעקבות הזמנת נשיא הלשכה הפולנית, עו"ד סטניסלב רימר, השתתפו ראש לשכת עורכי הדין בישראל, ד"ר שלמה כהן ויו"ר הועדה לענייני פולין בלשכה, עו"ד יואל כץ, ומטעם הלשכה הפולנית היו"ר סטניסלב רימר ועוד שלושה מחברי נשיאות הלשכה. בפגישה סוכם על התווית דרך לשיתוף פעולה בין שתי הלשכות.

 

בפגישה, שהתקיימה באווירה לבבית, סוכם, בין היתר, על הכנת אמנה, שתהווה אבן יסוד למסגרת שיתוף הפעולה בתחומים המעניינים את שתי הלשכות. בין היתר הועלה נושא הנצחת זכרם של עורכי דין ומשפטנים יהודים בפולין שלפני מלחמת העולם השנייה. כמו כן, נדונו חילופי משלחות ללמוד שטחי השפיטה, החקיקה והובע רצון לקיים חילופי מתמחים. נציגי שתי הלשכות הדגישו את החשיבות המיוחדת של קשירת קשרים בין עורכי הדין משתי הלשכות מבחינה מקצועית והיסטורית.

 

נציגי הלשכות, סגן נשיא הלשכה הפולנית עו"ד ווצלב הרמלינסקי ועו"ד יואל כץ, ישקדו על הכנת האמנה.ראש הלשכות מקווים שהאמנה תיחתם בטקס חגיגי במסגרת פתיחת שנת המשפט באוקטובר השנה בירושלים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון