הודעות דוברות הלשכה

המשטרה הפיצה הוראת רענון בנושא זכות היוועצות נחקר בעו"ד

25.06.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בעקבות תלונות רבות של עו"ד בדבר אי מתן זכות היוועצות לנחקרים על ידי משטרת ישראל, פנתה יו"ר הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, עו"ד רחל תורן, למפכ"ל המשטרה, רב ניצב משה קראדי, ובקשה התערבותו באכיפת החוק.

תת ניצב ג'קי בריי, ראש חטיבת החקירות במשטרה, השיב לעו"ד תורן, כי נוכח חשיבות הענין הוחלט להפיץ הוראת רענון לכל היחידות החוקרות של משטרת ישראל וכן לכלכל ענין זה בקורסים השונים שמעבירה המשטרה. נוסח הוראת הרענון הועבר אף הוא ויש חזרה למעשה על מושכלות יסוד, על עיקרי חוק המעצרים וחשיבות יישומו.

 

על פי ההוראה, זכותו של עצור להיפגש עם עורך דין ללא דיחוי, אלא אם כן קיימת עילה לדחיית המפגש, כמפורט בסעיפים 34 – 35 לחסד"פ מעצרים, ובהתאם לאמור בפקודת מטא"ר. דחיית הפגישה לשעות ספורות מחייבת, בין היתר, כי העצור יהא בעיצומם של הליכי חקירה או פעולות אחרות הקשורות בחקירה, וכי הקצין הממונה, שדרגתו רפ"ק לפחות אישר, בהחלטה מנומקת בכתב, כי הפסקת ההליכים או הפעולות עלולה לסכן את החקירה באופן ממשי. על פי החוק והפקודה, ניתן להשהות את הפגישה עד ל- 24 או 48 שעות בהתקיים נסיבות מיוחדות – הכל כמפורט בפקודה.

 

לגבי נחקר שאינו עצור, על פי הנחיית המשנה לפרקליטת המדינה מיום 16.3.03, "ככלל ניתן לומר שעל החוקר לאפשר לחשוד להיפגש עם עורך דינו לצורך היוועצות, אם מצא כי אין מניעה מבחינה חקירתית או מבחינה אחרת לעשות כן או שמצא כי הדבר ישרת את צרכי החקירה".

 

עו"ד תורן בירכה על הוראת הרענון, שהופצה ליחידות החקירות של המשטרה, והודיעה כי בכוונתה להפיץ את ההוראה בקרב עורכי הדין העוסקים בתחום הפלילי.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון