הודעות, המלצות ומידע כללי

קול קורא לשיפור הרגולציה במחלקה לרישוי נוטריונים

24.04.2017

עוז שנהב, מנהל אגף תכנון מדיניות, משרד המשפטים

יש לכם מה לומר? אנחנו רוצים לשמוע!
משרד המשפטים מזמין אתכם להיות שותפים לתהליך שיפור השירות לציבור וצמצום הבירוקרטיה במחלקה לרישוי נוטריונים.

מדינת ישראל

משרד המשפטים

אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה

 

קול קורא

לקבלת התייחסויות מן הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי

הכרוך בעבודתה של המחלקה לרישוי נוטריונים

 

יש לכם מה לומר? אנחנו רוצים לשמוע!

משרד המשפטים מזמין אתכם להיות שותפים לתהליך שיפור השירות לציבור וצמצום הבירוקרטיה במחלקה לרישוי נוטריונים.

 

נטל רגולטורי יכול לבוא לידי ביטוי בעלות כספית, בזמן, בחוסר בהירות או בחוסר ודאות, הנגזרים מן הדרישות במסגרת הסדרת המקצוע - בתהליך הרישום, ההדרכה והעיסוק במקצוע. תהליך הפחתת הנטל כולל איסוף מידע על הרגולציה ועלויותיה - בתוך המשרד ומהציבור.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהליך ההיוועצות והשיח.

 

מטרות התהליך שאנו מקיימים:

  • צמצום הבירוקרטיה - קיצור זמני המתנה, ייעול תהליכים, שיפור הבהירות.
  • חיסכון בכסף לציבור.
  • שיפור איכות הרגולציה - גיבוש דרישות איכותיות ומדויקות יותר.

 

במסגרת התהליך אנו מעניינים לשמוע את דעתכם בנושאים הבאים:

  • דרישות קיימות – האם יש מקום לשנות דרישות מסוימות, להקל בהן או לבטל אותן? האם קיימות דרישות שקשה ליישמן? האם הדרישות ברורות?
  • פערים וחסרים – האם ישנם היבטים בהם הפיקוח והאכיפה בתחום אינם מוסדרים בצורה מספקת? האם ההסדרים הקיימים משיגים את מטרתם?
  • דרכים לייעול הרגולציה ולהפחתת הנטל על הציבור – לדוגמה: החלפת דרישות מסוימות באחרות, הגשה מקוונת של טפסים, הדרכה והסברה ועוד.
  • שכר השירותים, דיגיטציה, ארכיון מרכזי והפקדת צוואות נוטריוניות.

אנא שלחו התייחסותכם לדוא"לregulation@justice.gov.il  עד ליום 10.5.17.

 

אנו מכבדים את פרטיותכם. המידע שייאסף מן הציבור יישאר אנונימי.

במידה וברצונכם להשתתף בשולחנות עגולים אנא ציינו זאת. .

 

בברכה,

עוז שנהב

מנהל אגף תכנון מדיניות,

משרד המשפטים

 

רחוב ס'לאח א-דין 92 , ת.ד. 92092 ירושלים 29920 . טל: 09-6966479 פקס: 09-6967002

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון