הודעות ועדכונים

האגף להסדר ורישום מקרקעין - רשימת התפוצה" של המשרד לעדכוני האגף

30.03.2017

צוות מחוז חיפה

חדשות הודעות ונהלים מיד בעת פרסומם.
 
האגף להסדר ורישום מקרקעין שירות רשימת תפוצה
 

האגף הצטרף לשירות "רשימת התפוצה" של המשרד, במסגרתו כל מי שחפץ בכך יכול להירשם ולקבל את עדכוני האגף (חדשות הודעות ונהלים) מיד בעת פרסומם.

הודעה על השירות החדש הועלתה לאתר האינטרנט של האגף להלן הקישור להודעה

 

 

 http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/News/Pages/CirculationList.aspx

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון