הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת להצעת החוק להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה

14.06.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה סבורה, שההצעה פוגעת בזכויות נאשמים, ואם תתקבל, היא תגרום להחמרה משמעותית ולא מוצדקת ברמת הענישה.

לשכת עורכי הדין אישרה היום את עמדת הפורום הפלילי של הלשכה בראשות עו"ד רחל תורן, לפיה היא מתנגדת להצעת חוק העונשין (תיקון - הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס"ה - 2005.

 

הלשכה סבורה, שההצעה פוגעת בזכויות נאשמים, ואם תתקבל, היא תגרום להחמרה משמעותית ולא מוצדקת ברמת הענישה. יתירה מכך, יש בה משום התערבות בוטה בסמכויות הרשות השופטת ובשיקול הדעת השיפוטי והבעת אי אמון במקצועיות השופטים. ההצעה לוקה בחוסר איזון ונותנת משקל בכורה לחומרת העבירה על פני הנסיבות המקלות. והדוגמא הבולטת לכך היא עקרון ההלימה העומד בבסיס הצעת החוק.

 

עוד סבורה הלשכה, שאין עבירות פליליות זהות. מעשים שונים מהווים לעתים, מבחינה משפטית, אותה עבירה, אולם בפועל השוני ביניהם רב. וכשם שאין עבירות זהות אין גם עבריינים זהים. אין גם נסיבות זהות : כל מקרה ונסיבותיו, כל מקרה ומניעיו, כל מקרה ותוצאותיו.

 

לדברי ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, באלימות הגוברת בישראל יש להילחם בעיקר על ידי חיזוק המשטרה על ידי הוספת תקנים, תקציבים ומשאבים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון