הודעות ועדכונים

טבלת תעריפי דמי החבר לשנת 2017

24.11.2016

גזברות הלשכה

לנוחיות החברות/ים, להלן טבלת התעריפים לתשלום דמי החבר, כפי שנקבעו על ידי המועצה הארצית של הלשכה.

תעריפי דמי חבר לשנת 2017

 

קבוצת גיל/ותק

הוסמכו בשנים /נולדו לפני

מרישיון

עד רישיון

למשלמים עד 15.01.2017

למשלמים מ-15.01.2017

ותק עד שנתיים

2015-2016

71,602

76,485

576

666

ותק שלוש שנים

2014

68,113

71,601

693

801

ותק 5-6 שנים

2012-2013

60,962

68,112

738

846

ותק מעל 5 שנים עד גיל 67

 

2,002

60,961

966

1,112

גיל 67 ומעלה

31.12.1949

------

-------

250

290

 

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון