הודעות דוברות הלשכה

"יהיה צורך לתת מענה בעתיד להגדרת ילד במקרה של הפריה חוץ גופית"

10.05.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך אמר שופט בית המשפט העליון בדימוס, יעקב טירקל, יו"ר ועדת הירושה שמונתה כועדת משנה לועדת הקודיפיקציה, והמליצה על שינויים בחוק הירושה.

השופט טירקל נשא דברים ביום עיון שיזמה ועדת הירושה של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד אליעזר שטינלאוף בנושא המלצות הועדה בשיתוף משרד המשפטים.

 

עו"ד שרית דנה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), התייחסה בפתח יום העיון לעבודת ועדת הירושה. לדבריה, הועדה נתנה תוקף אמיתי לרצון הנפטר, ובקשה לכבד ככל שניתן את רצונו. לפיכך, ניכרת המגמה של העדפת מהות על פני צורה וריכוך הפטרנליזם, שאפיין את חוק הירושה הקיים. כך, למשל, ציינה עו"ד דנה, שהועדה העניקה לבית המשפט סמכות להשלים חסרים ולתקן פגמים צורניים.

 

השופט יעקב טירקל ציין בראשית דבריו, שהעיסוק בתחום דיני הירושה הוא רווי רגשות, שכן מדובר בתחום שעוסק למעשה בקשר האחרון בין המוריש ליורשיו. לדבריו, כאשר הוקמה הועדה בשנת 1999, הוא סבר שתעסוק בתיקונים קלים ובהתאמות טכניות, אולם במהלך דיוניה, התברר שיש צורך לתת את הדעת על שאלות רבות וקשות. כך, למשל, היה הדיון בדבר טכנולוגיות חדשות כדוגמת "הפריה חוץ גופית". "אנו רואים ילדו של אדם, מי שנולד תוך 300 ימים מיום פטירתו של אביו. ילד יכול היום להיוולד מהפריה אחרי פרק זמן ממושך יותר. אנו בוועדה אמנם החלטנו להותיר את המצב כפי שהוא, למרות הטכנולוגיה, אולם יהיה צורך לתת על כך תשובה בעתיד. זוהי שאלה קשה.", ציין השופט טירקל.

 

לדברי פרופ' מיגל דויטש, החוקר הראשי של ועדת הקודיפיקציה וחבר ועדת הירושה, יש חשיבות רבה לקוהרנטיות במדיניות ובהסדרים במסגרת הקודקס, וכי הוא מקווה שהדבר הושג גם בדיני ירושה. פרופ' דויטש התייחס להמלצת הועדה בדבר הגנה על צדדים חלשים במסגרת הירושה, והכוונה היא להשפעה בלתי הוגנת במסגרת יחסים בין מטפל למטופל. לדבריו, לעיתים יש צורך בפטרנליזם מתוך רצון להוקיע תופעות פסולות. על פי המלצת הועדה, ישנה הנחה להשפעה בלתי הוגנת, אולם היא ניתנת לסתירה. המטפל צריך להוכיח שלא היתה השפעה בלתי הוגנת.

 

עו"ד אליעזר שטינלאוף, נציג לשכת עורכי הדין בועדת הירושה, דיבר על שינויים בסוגיית חובות העזבון. לדבריו, חובות מהווים חלק מהעזבון, וליורשים אחריות מסוימת לפרעון החובות. עו"ד שטינלאוף הבליט את העדפת הזוכים ברכוש ספציפי על פני היורשים הכלליים בנושא חלוקת הנטל של חובות העזבון, המונח בעיקר על כתפי האחרונים. עו"ד שטינלאוף הבהיר, כי לעושה הצוואה הכח לקבוע כיצד יחולקו החובות בין היורשים בהתאם לרצונו, ועל כן ממליץ שמורישים יעשו שימוש בזכות זו, "שהרי מה שמענין את המוריש הוא מה שיקבלו יורשיו נטו לאחר חלוקת החובות. נושא זה לא טופל עד כה עד כדי הזנחה".

 

פרופ' שמואל שילה דיבר על ההגדרה החדשה על פי המלצות הועדה לבני זוג וידועים בציבור. לדבריו, על פי ההצעה, במצב שבו בני זוג פרודים לתקופה של 3 שנים מתוך כוונה לסיים את היחסים, לא יוכל בן הזוג לרשת את הנפטר. עוד הוסיף, שבהצעה הושמטו המילים "איש ואישה", ולפיכך בן זוג כולל גם ידועים בציבור וכן בני זוג חד מיניים, שכן על פי פסיקת בית המשפט המחוזי בנצרת, שהיא הפסיקה המנחה בענין, בן זוג כולל גם בן זוג מאותו מין, אם כי הדבר לא צוין במפורש בהמלצות.

 

פרופ' פנחס פישמן, חבר ועדת הירושה, דבר על צוואות הדדיות. לדבריו, בצוואה הדדית יש אנומליה. אדם מבטל צוואה ובכך מבטל צוואה של בן הזוג האחר. הועדה קבעה סייג, לפיו מוענק שיקול דעת לבית המשפט לקבוע, כי המצווה השני לא היה רוצה בביטול צוואתו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון