הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מברכת על אימוץ כלל לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין על ידי בית המשפט העליון

04.05.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה, שהצטרפה להליך במעמד של "ידיד בית משפט", סברה ששיטת המשפט הישראלית בשלה לאימוצה של דוקטרינה פסיקתית שתשלול קבילותן של ראיות שהושגו תוך הפרת זכויות חוקתיות של נחקרים.

לשכת עורכי הדין מברכת על אימוץ כלל לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין על ידי בית המשפט העליון בפסק דין עקרוני שניתן היום בענין יששכרוב בהרכב מורחב של 9 שופטים (ע"פ 5121/98 יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי ואח', ניתן ביום 4.5.06).

 

בית המשפט העליון קיבל את עמדת לשכת עורכי הדין, שהצטרפה להליך במעמד של "ידיד בית משפט". הלשכה טענה באמצעות באי כוחה, עוה"ד אביגדור פלדמן ומיכאל ספרד, כי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מחייב פיתוח סעדים חוקתיים על מנת להגן על הזכויות המעוגנות בו מפני פגיעה שלא כדין מצד הרשות המבצעת. הזכות להיוועץ בעורך דין ולהיות מיוצג על ידו הנה זכות יסודית רבת חשיבות, המהווה חלק בלתי נפרד מהזכות למשפט הוגן וכן זכות משלימה לזכות השתיקה ולחיסיון מפני הפללה עצמית.

 

עוד טענה הלשכה, שאי מתן הודעה בדבר הזכות להיוועץ בעורך דין עובר לגביית אמרתו של הנאשם בחקירה, מהווה פגיעה אנושה בזכות האמורה.

 

הלשכה סברה ששיטת המשפט הישראלית בשלה לאימוצה של דוקטרינה פסיקתית שתשלול קבילותן של ראיות שהושגו תוך הפרת זכויות חוקתיות של נחקרים. באימוצה של הדוקטרינה יהיה כדי לחנך ולהרתיע חוקרים משימוש באמצעי חקירה שאינם כדין, וכדי להגן באופן יעיל על זכויות האדם ועל אמינותה של המערכת השיפוטית.

 

לדברי עו"ד אביגדור פדלמן, המהפכה החוקתית, למעשה, הגיעה בפעם הראשונה למשפט הפלילי במסגרת פסק הדין הנוכחי, שלא עמד בקצב ההתפתחויות החוקתיות.

 

יו"ר הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, עו"ד רחל תורן, הוסיפה כי מדובר בהחלטה עקרונית וחשובה מן המעלה הראשונה. לדבריה, מדובר בשינוי מהותי בדיני קבילות ראיות במשפט הפלילי, החורג הרבה מעבר לענין של מניעת זכות היוועצות של נחקר בעורך דין.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון