שאילתות

פטור משכר טירחת נוטריון - השאילתה הועברה לארכיון לאור הסדרת הנושא לאחרונה בתקנות

05.03.2003

ועדת נוטריונים

מה מהווה "טעם מספיק" לאי גביית שכר טירחת נוטריון והאם ישנם שירותים פטורים ?

על פי סעיף 34 לחוק הנוטריונים, נקבע בפיסקה (5) כי גבייה או דרישת שכר שהוא למטה מן הקבוע מן הקבוע מכוחו של החוק "ללא טעם מספיק" מהווה עבירת משמעת.

מאידך, על פי תקנה 17(ב) לתקנות הנוטריונים אם "לא גבה הנוטריון את השכר המגיע לו בעד האישור, יציין באישור את הסיבה לאי גבייתו".

נשאלת השאלה: מה מהווה "טעם מספיק" לאי גביית שכר טירחת הנוטריון?

  1. טעם מספיק הינו שירות לעמית קולגה, או מקרה של אדם חסר אמצעים ו/או מוגבל מאד.
  2. החלטות הלשכה שאינן מחייבות אך המתירות מתן הנחה, כגון: החלטה שהתקבלה בזמנו ליתן הנחה של 50% משכר טירחת הנוטריון לעולים חדשים - לתקופה מוגבלת בזמן.
  3. בקשה לכמות גדולה של אישורים ו/או שירות קבלני ו/או כמותי אינה מהווה טעם מספיק.
  4. הוצאת מסמך נוטריוני נוסף בשל טעות הנוטריון בקודם מהווה טעם מספיק.
  5. כמו כן, קבע המחוקק שירותים נוטריוניים בחינם בתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים בנציגויות בחוץ לארץ), לפיהן פטורים מתשלום שכר טירחת הנוטריון:

          א. אישורים במסגרת מתנות או עזבונות שזוכה בהם המדינה.

          ב. אישור לעובד מדינה (כולל צה"ל) בעניין תפקידיו בחו"ל.

          ג. מתן אישור לתושב ישראל מחוסר אמצעים לשם שיבתו ארצה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון