הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תצטרף לעתירה לביטול הסעיפים המעניקים בחוק תובענות ייצוגיות חיסיון למדינה

17.04.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בלשכה סבורים שתביעות ייצוגיות הן מכשיר חיוני בחברה צרכנית לשם הגנה על "הצרכן הקטן". רק תביעות ייצוגיות מאפשרות להביא לתיקון עוולות קטנות המתבצעות בהיקפים גדולים, והן מכשיר מקובל בכל העולם מדינות העולם המערבי.

לשכת עורכי הדין החליטה להצטרף לעתירה לביטול סעיפים בחוק התובענות הייצוגיות, המעניקים חיסיון למדינה מפני תביעות (בג"צ 2367/06 עו"ד שלמה ארדמן ואח' נגד הכנסת ואח').

 

חוק התובענות הייצוגיות שעבר בכנסת בחודש מרץ האחרון מעניק למדינה חסינות מפני תביעות ייצוגיות בענייני נזיקין והפרת זכויות אדם.

 

בלשכה סבורים שתביעות ייצוגיות הן מכשיר חיוני בחברה צרכנית לשם הגנה על "הצרכן הקטן". רק תביעות ייצוגיות מאפשרות להביא לתיקון עוולות קטנות המתבצעות בהיקפים גדולים, והן מכשיר מקובל בכל העולם מדינות העולם המערבי.

 

עוד סבורים בלשכה, שדווקא בישראל שבה הממשלה היא מן הספקים הגדולים של שירותים ומוצרים לצרכנים, לא ייתכן שהמדינה תזכה לחסינות, כפי שנקבע בחוק לאחרונה. החלטה זו עומדת בסתירה למגמה הנוהגת בעולם ובישראל לצמצם עד מאוד את חסינות המדינה בכל מקרה של פגיעה בזכויות אדם.

 

את הלשכה ייצג בהליך זה פרופ' קנת מן.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון