הודעות דוברות הלשכה

בעקבות פניית הלשכה לנשיא בית המשפט המחוזי בנצרת יורשו ביקורי עו"ד בבית המעצר

10.04.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בעקבות פנייתו של יו"ר צוות המעצרים של הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, עו"ד יורם סגי-זקס, לנשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, השופט מנחם בן דוד, יורשו ביקורי עו"ד בבית המעצר שבהיכל המשפט בנצרת.

הענין התעורר בעקבות פנייתה של עו"ד לאה צמל ללשכה, שתארה מצב בעייתי, לפיו נתקלה באיסור ביקור עצורים בבית מעצר בהיכל המשפט בנצרת. לדבריה, משום מה הופסקה ביום 6.10.05 האפשרות לביקור עו"ד אצל לקוחות המגיעים לבית משפט, ונבצר מהם לדבר עם לקוחותיהם או לראיינם בעת הגיעם לבית משפט. משבקשה עו"ד צמל להסביר ללקוחותיה הקטינים את כתב האישום, הוצג לה מכתב שנשלח לסנגוריה הציבורית בחתימת יוסי חסון, רפ"ק, רלס"מ עמקים, האוסר מפגשים כאלה מכל וכל.

 

עו"ד סגי-זקס ציין בפנייתו את הסיכום שפורסם בעיתון משפט וצפון מטעם מחוז הצפון של הלשכה, לפיו מתחילת שנת 2006 ייערך סידור חדש לכניסת עורכי הדין המבקרים עצורים בבית המעצר שבהיכל המשפט, באופן שתהיה גישה לבית המעצר מתוך ההיכל, מקומה מינוס שלוש, ועורכי הדין לא יצטרכו עוד לצאת מהבנין למטרה זו. סוכם כי ההסדר יעשה לאחר שיוגדרו הנוהלים על ידי משמר בית המשפט.

 

עו"ד סגי-זקס בקש בפנייתו את יישומו של הסיכום שפורסם, וכן לאפשר שיתוף פעולה בין עורכי הדין לעצורים, כפי שנהוג בכל מקום אחר. בתגובה ציין נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת כי לאחר בדיקה נקבעו נהלים חדשים, שיבטיחו כי עו"ד יגיעו לבית המעצר דרך קומה 3 בהיכל ולא יאלצו לצאת את הבנין ולסובב אותו. באשר למפגשי עו"ד עם עצורים הונהג נוהל, לפיו בכל הקשור לעצורים הנתונים בחקירה והמובאים להארכות מעצר, תינתן אפשרות מפגש ללא יוצא מן הכלל. לגבי עצורים שמשפטם מתנהל כבר והמובאים לדיונים הקבועים בעניינם, יותר המפגש עמם, ככל שיתאפשר, וזאת לאחר השעה 10:30, אלא אם כן תתקבל הוראה מפורשת אחרת על ידי המותב הדן בעניינם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון