הודעות דוברות הלשכה

בג"צ דחה עתירה של האופוזיציה בלשכת עורכי הדין

02.04.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

העתירה בבג"צ 10577/05 עסקה בנושא העלאת נושאים לדיון בוועד המרכזי.

בג"צ דחה ביום 30.3.06 עתירה של חברי האופוזיציה בלשכת עורכי הדין, ובראשם עוה"ד יראון פסטינגר.

 

אלה עתרו כנגד ראש לשכת עורכי הדין והועד המרכזי של הלשכה בנושא העלאת נושאים לדיון בוועד המרכזי. בין היתר, טענו העותרים שראש הלשכה לא קיים פסק דין של בית המשפט העליון, שחייב התקנת נוהל, שיסדיר העלאת נושאים על סדר היום של הועד המרכזי.

 

ראש הלשכה והועד המרכזי טענו שהצו שניתן בעבר - בשנת 1997 – בעניין סדר היום של הוועד המרכזי לבקשת ראש הלשכה דהיום, ד"ר שלמה כהן, נגד ראש הלשכה דאז, דרור חטר ישי - קוים גם קוים, הנוהל תוקן, וכי העותרים, חברי האופוזיציה דהיום, הטעו את בג"צ בעתירה הנוכחית כאשר טענו שהצו לא מולא.

 

בג"צ קיבל את טענתו של ראש הלשכה ושל הועד המרכזי וקבע:

"מתברר, כי נוהל העבודה של הוועד המרכזי (המסומן 01-101) תוקן בשנת 1998, בעקבות הבג"ץ הראשון. עובדה זו לא הובאה לתשומת ליבנו בדוננו בבג"ץ השני...אין ספק שאילו היו בעלי הדין מפנים אותנו לתיקון האמור, לא היינו מורים בבג"צ השני למוסדות הלשכה להסדיר את הנושא שהרי הוא כבר הוסדר".

 

בנוסף בית המשפט העליון קבע, שאין הוא מקבל את טענת העותרים בדבר ניהול סדר היום של לשכת עורכי הדין. בית המשפט פסק:

"בית משפט זה, ולמעשה בית משפט כלשהו, אינו יכול לשמש כ"יושב-ראש על" של הוועד המרכזי. לו קיבלנו את העתירה בהיבט האמור שלה היינו צריכים לקבוע, כך נראה, מידי התכנסות של הוועד המרכזי מהם הנושאים שיש להעלותם לדיון בפניו. ברור שאין זה מתפקידנו".

 

את העותרים ייצג עוה"ד זכי כמאל ואת לשכת עורכי הדין ויו"ר הלשכה ייצגו עוה"ד בעז בן צור ועודד נשר.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון