הודעות דוברות הלשכה

הפורום הפלילי של הלשכה למפכ"ל המשטרה: "המשטרה אינה מאפשרת את זכות ההיוועצות של נחקרים בעורכי דין"

27.03.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לאחרונה פנתה יו"ר הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, עו"ד רחל תורן, למפכ"ל המשטרה, רב ניצב משה קראדי, בעקבות תלונות רבות של עורכי דין בדבר אי מתן זכות ההיוועצות עוד בטרם החלה החקירה (ללא החלטה מנומקת של קצין ממונה), או צמצומה של הזכות באופן שאינו מאפשר היוועצות יעילה.

במכתבה למפכ"ל ציינה עו"ד תורן שסעיף 34 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) תשנ"ו 1996 קובע כלל, לפיו אם ביקש עצור להיפגש עם עורך דין, או ביקש עורך דין להיפגש עם העצור, יאפשר זאת האחראי על החקירה, ללא דיחוי.

 

עו"ד תורן ציינה, כי חרף לשונו הברורה של החוק, מתקבלות בפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין תלונות רבות של עורכי דין בענין, וכן תלונות הנוגעות לעתים לניסיונות התחמקות מכוונים מצד החוקרים, על מנת למנוע את ההיוועצות.

 

לדברי עו"ד תורן כל מקרה לגופו וכל שוטר לגופו. עם זאת, עקב ריבוי התלונות מן הראוי לשקוד במשטרה על הנחיות פנימיות מסודרות בנוגע להסדרת זכות ההיוועצות, ולדאוג להפצתן של ההנחיות עד לאחרון השוטרים. כמו כן, בקשה עו"ד תורן להיות מיודעת בהנחיות אלה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון