הודעות דוברות הלשכה

הלשכה על דו"ח נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2005: "הדו"ח חסר. גם בתלונות שנמצאו מוצדקות לא הוסקו מסקנות כלפי שופטים"

21.03.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין סבורה שהדו"ח לשנת 2005 של נציבות תלונות הציבור על שופטים חסר, על אף המאמצים להעמיק את הטיפול בבירור התלונות ולשפר את תפקוד מערכת המשפט.

בדו"ח מוזכרות דוגמאות לתלונות שנמצאו מוצדקות, בעיקר על התנהגות שופטים, אך לא צוינו המסקנות שהוסקו כלפי השופט או לחילופין לא הוסקו כל מסקנות. כך, למשל, תלונה שהגישה יו"ר הפורום הפלילי של הלשכה, עו"ד רחל תורן, בשם מספר עורכי דין, על שופט מסוים, לפיה כל אימת שעו"ד מסרב להודות בשם מרשו בעובדות כתב האישום ומבקש לנהל הוכחות, בית המשפט "מאיים" עליו בהטלת הוצאות אישיות ובהגשת תלונות לועדת האתיקה של הלשכה – התלונה נמצאה אמנם מוצדקת, אולם נקבע רק שאסור היה לשופט להפעיל לחץ על נאשמים או באי כוחם המבקשים לנהל את הגנתם בדרך הנראית להם ראויה.

 

לעיתים הנחיותיה של הנציבה במטרה לשפר את תחלואי המערכת הן גורפות מדי ועלולות לגרום לעיוותים. כך למשל, לצורך הטיפול בתופעת הסחבת בנוסף לטיפול הנקודתי בתיק מסוים נתנה הנציבה דעתה בענין זה בחוות דעת שהופצה לכל השופטים והדיינים בישראל. בעקבות חוות דעת זאת, נקטו השופטים מדיניות גורפת בנוגע לדחיית בקשות לדחיית מועדי דיון, דבר שיצר עיוותים במקרים שבהם הדחייה היתה מוצדקת כגון שירות מילואים וחופשת לידה.

 

תמוה הדבר, שהנציבה בחרה פעם נוספת לכתוב ביקורת על משוב הלשכה בחסות של חוות דעת משפטית. בניגוד לחוות הדעת של הנציבה, הנציבות אינה מהווה תחליף למשוב השופטים שעורכת הלשכה. המשוב אינו פוגע בעצמאותו ואי תלותו של השופט, אלא מבקר את התנהלותם של השופטים בבית המשפט. המשוב הוא כלי בקרה מקצועי וחיוני, וחיוניותו עולה ככל שדו"ח הנציבות יותר אנמי.

 

עם זאת, הלשכה מברכת על החלטת הנציבה לאפשר ללשכה להגיש תלונות בשם מתלוננים אנונימיים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון