הודעות דוברות הלשכה

"עו"ד לא ייצג בו זמנית קורבן סחר בנשים וחשוד או נאשם בסחר ביחס לאותה אישה"

12.03.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך החליטה ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין. עוד נאמר בהנחיות שעו"ד המייצג קרבן סחר בנשים חייב להעניק יעוץ מקצועי מלא ביחס לכלל זכויותיה וביחס לכלל אפשרויות הפעולה העומדות בפניה תוך שימת עניינה לנגד עיניו ותוך הגשמת חובת הנאמנות כלפיה.

ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד דרור ארד-אילון קיבלה לאחרונה החלטה, לפיה עו"ד לא ייצג בו זמנית קרבן סחר בנשים וחשוד או נאשם בסחר ביחס לאותה אישה.

 

הועדה קיימה מספר דיונים בבעיות העולות מייצוג קורבנות סחר בנשים. בדיונים אלה שמעה הועדה את עו"ד רחל גרשוני מאגף ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, עוה"ד אורי שדה ונעמי לבנקרון מהמוקד לסיוע עובדים זרים ועו"ד סמדר בן נתן, יו"ר ועדת חקיקה מעמד האישה של הלשכה.

 

ועדת האתיקה מצאה שאכן קיימת בעיה אמיתית של ניגוד עניינים בתחום זה. כך, למשל, במקרים בהם עו"ד של אישה שהיא קרבן סחר בבני אדם (בד"כ סחר בנשים לצרכי מין), מייצג בו זמנית חשוד או נאשם בסחר בבני אדם או בסרסרות או במסגרת המקום שבו האישה הופעלה. במקרה כזה, בשל חובת הנאמנות של עורך הדין לחשוד או לנאשם בסרסרות, הוא אינו יכול להעניק לקרבן ייעוץ מקיף ומלא באשר לזכויותיה. בפרט הוא אינו יכול לייעץ לה באשר לדרכי פעולה שעלולות לפגוע בסרסור. קושי דומה מתעורר במקרים שזהותו של עורך הדין של הקרבן נקבעת או ממומנת על ידי חשוד או נאשם (גם כאשר עורך הדין אינו מייצג אותו).

 

לדברי עו"ד ארד-אילון בשל החולשה הברורה של קרבן הסחר, שאין לה דרכון ואין לה מעמד חוקי, ניגוד העניינים עלול לשמש רכיב בניצול אותה אישה, מעבר לפגם האתי הישיר.

 

לאור זאת, יזמה ועדת האתיקה שורה של הנחיות לעוה"ד בנושא. על פי ההנחיות עו"ד לא ייצג בו זמנית קרבן סחר בנשים וחשוד או נאשם בסחר בנשים או בסרסרות ביחס לאותה אישה או במסגרת המקום שבו אותה אישה פעלה. כמו כן, עו"ד לא ייצג אישה אם מי ששכר את שירותיו, במישרין או בעקיפין, למטרה זו או לכל מטרה אחרת הוא חשוד או נאשם בסחר בנשים או בסרסרות ביחס לאותה אישה, גם אם עורך הדין לא מייצג את הנאשם או את החשוד כאמור.

 

עוד נאמר בהנחיות שעו"ד המייצג קרבן סחר בנשים חייב להעניק יעוץ מקצועי מלא ביחס לכלל זכויותיה וביחס לכלל אפשרויות הפעולה העומדות בפניה תוך שימת עניינה לנגד עיניו ותוך הגשמת חובת הנאמנות כלפיה. משנה זהירות נדרש כשיש אפשרות שהקרבן תשמש כעדת תביעה נגד החשוד או הנאשם או בענין הקשור אליו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון