הודעות דוברות הלשכה

נדחה בשנה תיקון 24 לחוק ההוצאה לפועל בתמיכת לשכת עורכי הדין

01.03.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

עד ליום 1 באפריל 2007 יחול הנוהל המוכר של הגשת תביעות לסכום קצוב עד 50,000 ₪ לבית המשפט תחילה במקום ישירות להוצאה לפועל.

הכנסת אישרה (ביום 22.2.06) בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לדחיית תיקון 24 בהוראת שעה עד ליום 1 באפריל 2007. הוראת השעה פורסמה ברשומות ביום 2.3.06 (לנוסח החוק ברשומות ראו להלן).

 

כזכור, תיקון 24, שנכנס לתוקף בראשית ינואר 2005 איפשר הגשה של תביעות על סכום כסף קצוב בסכומים של עד 50,000 ₪ ישירות לביצוע בלשכות ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת פסק דין מבית המשפט. עם דחייתו של התיקון, חוזרים לנוהל המוכר של הגשת התביעות לבית המשפט, ורק לאחר קבלת פסק דין, יועברו לביצוע בהוצאה לפועל.

 

לשכת עורכי הדין תמכה בתיקון 24, אך לא בעיתוי הנוכחי כשהנהלת בתי המשפט עדיין אינה ערוכה לביצועו. עו"ד סורין גנות, העומד בראש ועדת ההוצאה לפועל בלשכה, אשר עמדה בחזית המאבק לדחייתו של תיקון 24, ציין כי עם הפעלתו של תיקון 24 התגלו קשיים מערכתיים ביישומו, ולפיכך מן הראוי היה לדחות את ביצועו עד להשלמת כל ההסדרים המקדימים הנחוצים להפעלתו. גם הנהלת בתי המשפט, האחראית על מערכת ההוצאה לפועל, תמכה בדחיית התיקון לצורך היערכות מחדש ליישום הוראותיו.

 

בתקופה עד להיכנסו לתוקף של החוק הדוחה את תיקון 24 יימשך הטיפול בתביעות כפי שהיה בזמן תחולתו של תיקון 24, זאת בתנאי שהוגשה להן התנגדות או שחלף המועד להגשתה מבלי שהוגשה.

 

לעומת זאת, אם לא הוגשה להן התנגדות וטרם חלף המועד להגשתה, יועברו כל התביעות לבית המשפט שליד לשכת ההוצאה לפועל שאליה הוגשו. לשכת ההוצאה לפועל תודיע לתובע על העברת הטיפול בתביעה לבית המשפט, ואם הומצאה אזהרה לנתבע – תודיע גם לנתבע. על התובע להודיע לבית המשפט ולנתבע בתוך 30 יום מקבלת ההודעה אם ברצונו להמשיך בבירור התביעה. אם בחר להמשיך – תתברר התביעה בסדר דין מקוצר. אם לא השיב או בחר שלא להמשיך בהליכים – תימחק התביעה.

 

הצעת החוק עברה במליאה ללא התנגדויות.

 

לנוסח החוק (פורמט pdf) - לחצו כאן

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון