מאמנים

טופס בקשה לאמן מתמחה אחד / שניים

12.02.2020

בקשה לאמן מתמחה יש לשלוח אל:
 
הגב' דלי יונה - ממונה תחום מתמחים ומאמנים בדוא"ל : dali@israelbar,org,il
 
קובץ להורדה
tofes_bakashaleamen_feb2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון