הודעות דוברות הלשכה

הלשכה: "הטלת אגרות בהליכי ביניים: מחטף לאור היום"

28.02.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת ליוזמה החדשה של משרד המשפטים והאוצר, לפיה במסגרת הצעת תקנות בתי המשפט (אגרות) תוטל על כל בקשת ביניים בתיק בית המשפט, בנוסף על האגרה המשולמת בעת פתיחת התיק, אגרה בשיעור שבין 100 ₪ ל- 200 ₪. הנושא ידון היום, יום שלישי, 28.2.06, בישיבת ועדת חוקה של הכנסת.

לדעת הלשכה, הניסיון לקדם תיקון שמשמעו למעשה הטלת מס בעקיפין בתקופת בחירות, מהווה מחטף לאור היום. משיחות עם ח"כים בועדת חוקה, עלה שרובם מתנגד להטלת האגרה ופגיעה באזרח הקטן. אולם, ח"כים רבים הסבירו כי מאחר שהם בתקופת בחירות, הם יתקשו להגיע לישיבה ולהצביע נגד ההצעה.

 

בקשות הביניים הן בקשות חיוניות להליך המשפטי, ומאפשרות גיבוש ראיות ונתונים להוכחת טענות הצדדים. כמו למשל, בקשות לגילוי מסמכים, שאלונים, העדת עד, חיוב צד במתן ערובה, בקשה לצו עיקול זמני. בתיק בית משפט מוגשות בקשות רבות. לפיכך, מדובר בתוספת עלות משמעותית ומכבידה על המתדיינים.

 

בדיון הראשון בתקנות שנערך בועדת חוקה בכנסת, הנהלת בתי המשפט ניסתה להרחיב את רשימת הפטורים מאגרות, לאוכלוסיות קשות יום, כמו למקבלי הבטחת הכנסה, לחיילים ולסטודנטים. בדיון האחרון בנדון, הוחלט לבטל את הפטורים הנ"ל. כמו כן, בניגוד לטענת הנהלת בתי המשפט, לא נקבע פטור מאגרה בתביעות עד 50 אלף ₪.

 

הלשכה סבורה שהטלת אגרה על בקשות ביניים תרתיע בעלי דין מלמצות זכויותיהם בבית המשפט. הדבר יפגע בזכות הגישה לבית המשפט, יקפח את זכותם של האזרחים ויעניק יתרון דיוני למדינה ולבעלי הממון.

 

לדברי עו"ד גיל ריבלין, שמייצג את הלשכה בדיונים בועדת חוקה, מימון השירות המשפטי נעשה באמצעות אגרה המוטלת בתיק העיקרי ואין כל הצדקה להטלת אגרה נוספת. "אם הנהלת בתי המשפט מעוניינת בצמצום מספר בקשות הביניים המוגשות בתיקי בתי המשפט, ניתן להשיג זאת על ידי הטלת הוצאות מקום שבו הוגשה בקשת סרק", ציין עו"ד ריבלין.

 

לטענת הלשכה הטלת האגרות יוצרת אפליה בין המדינה הפטורה מתשלום אגרות לבין ציבור המתדיינים. האזרח הקטן ימצא בעמדה נחותה בהתדיינות מול "הכיסים העמוקים" (חברות הביטוח, הבנקים וכו') שיכולים לגלגל את ההוצאה על האזרח, ע"י ייקור או גביית עמלות, פרמיות וכדומה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון