הודעות דוברות הלשכה

הלשכה קוראת לועדה לבחירת שופטים לכלול מבחני אישיות במיון המועמדים לשפיטה

16.02.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

צוין שמדובר בכלי אובייקטיבי, מקצועי ומקובל העשוי למנוע מינויים לא ראויים, קל וחומר כשהמועמדים הנבחרים מתמנים לכהונה עד גיל 70 כמעט ללא יכולת מעשית להפסיק את עבודתם.

לשכת עורכי הדין קוראת לעריכת מבחני אישיות כחלק משלבי מיון המועמדים לשפיטה על ידי הועדה לבחירת שופטים.

 

הועד המרכזי של הלשכה קיבל החלטה זו, לקראת הדיון בנושא בועדה, הצפוי להיערך אחר הבחירות.

 

במהלך הדיון בועד המרכזי של הלשכה הועלו שיקולים משיקולים שונים לתמיכה או לשלילת הנהגתם של מבחנים אישיותיים ככלי למיון מועמדים. בין היתר, צוין שמדובר בכלי אובייקטיבי, מקצועי ומקובל העשוי למנוע מינויים לא ראויים, קל וחומר כשהמועמדים הנבחרים מתמנים לכהונה עד גיל 70 כמעט ללא יכולת מעשית להפסיק את עבודתם. מנגד נאמר, שהשימוש בכלי זה, עלול לפגוע בהסכמתם של עו"ד ותיקים להציע מועמדותם, וכן שניתן להסתפק בהיכרות האישית והמקצועית רבת השנים עם המועמד לצורך אישור מינויו.

 

בנוסף, עלתה השאלה המקצועית, האם ניתן לבנות מבחנים מקצועיים מהימנים לצורך מינוי שופטים.

 

בסופו של דבר, שררה הסכמה על כך שהתוצאות של מבחני האישיות תשמשנה ככלי תומך החלטה וכחלק ממערך הנתונים שיעמדו לרשות הועדה לבחירת שופטים בהליכי מיון המועמדים ובחירתם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון