הודעות דוברות הלשכה

הלשכה: יש לתת פרסום מלא להחלטות בנושא הכופר

12.02.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין סבורה שהליך הכופר הוא הליך מעין שיפוטי הכפוף לכללי המשפט הציבורי והפלילי, לפיכך הוא חייב להתנהל בשקיפות מלאה, על-פי קריטריונים ידועים וברורים, בשוויון מלא בין הנישומים.

לשכת עורכי הדין סבורה שיש לתת פרסום מלא להחלטות בנושא הכופר. כך אמר יו"ר ועדת מיסים של לשכת עורכי הדין, פרופ' יצחק הדרי, בעקבות פרסומים מוטעים ומטעים בנושא ומתוך אחריות ציבורית.

 

לשכת עורכי הדין סבורה שהליך הכופר הוא הליך מעין שיפוטי הכפוף לכללי המשפט הציבורי והפלילי, לפיכך הוא חייב להתנהל בשקיפות מלאה, על-פי קריטריונים ידועים וברורים, בשוויון מלא בין הנישומים.

 

ברשות המיסים יהיה גוף מחליט אחד, ועדיף שישתתף בו משפטן בכיר ממשרד המשפטים או מאחת הפקולטות למשפטים.

 

ההחלטות יקבלו פרסום מלא, כולל שמות הנישומים (כשהתמריץ העיקרי לנישום נשמר והוא מניעת הליכים משפטיים מייגעים וסיכון של עונש מאסר, הרשעה בעבירה שיש בה קלון וכל הכרוך בכך).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון