הודעות דוברות הלשכה

הלשכה: הטלת אגרה על בקשות ביניים תרתיע בעלי דין מלמצות זכויותיהם בבית המשפט

12.02.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין סבורה שחיוב הגשת בקשת ביניים בתשלום אגרה כמוצע בתקנות יפגע בזכות הגישה לבית המשפט, יקפח את זכותם של האזרחים ויעניק יתרון דיוני למדינה ולבעלי הממון.

על פי הצעת תקנות בתי המשפט (אגרות) שהגיש משרד המשפטים בתמיכת האוצר, תוטל על כל בקשת ביניים בתיק בית המשפט, בנוסף על האגרה המשולמת בעת פתיחת התיק, אגרה בשיעור שבין 100 ₪ ל- 200 ₪. בתיק בית משפט מוגשות בקשות רבות, ולפיכך מדובר בתוספת עלות משמעותית ומכבידה על המתדיינים.

 

לשכת עורכי הדין סבורה שחיוב הגשת בקשת ביניים בתשלום אגרה כמוצע בתקנות יפגע בזכות הגישה לבית המשפט, יקפח את זכותם של האזרחים ויעניק יתרון דיוני למדינה ולבעלי הממון.

 

לדעת הלשכה העלאת האגרה אינה אלא ניסיון של האוצר להעשיר את קופת המדינה על חשבון המתדיינים, ומהווה ניצול לרעה של כוחה המונופוליסטי של המדינה במתן שירות משפטי לאזרחיה.

 

הלשכה טוענת שמימון השירות המשפטי נעשה באמצעות אגרה המוטלת בתיק העיקרי ואין כל הצדקה להטלת אגרה נוספת. אם הנהלת בתי המשפט מעוניינת בצמצום מספר בקשות הביניים המוגשות בתיקי בתי המשפט, ניתן להשיג זאת על ידי הטלת הוצאות מקום שבו הוגשה בקשת סרק.

 

הלשכה טענה בדיוני ועדת חוקה של הכנסת בנושא התקנות המוצעות כי הטלת האגרות יוצרת אפליה בין המדינה הפטורה מתשלום אגרות לבין ציבור המתדיינים. עוד טענה שהאזרח הקטן ימצא בעמדה נחותה בהתדיינות מול "הכיסים העמוקים" (חברות הביטוח, הבנקים וכו') שיכולים לגלגל את ההוצאה על האזרח, ע"י ייקור או גביית עמלות, פרמיות וכדומה.

 

הלשכה הביעה התנגדותה גם לאישור התקנות בתקופה של טרום בחירות, שכן הדבר דומה להטלת מס בעקיפין, דבר המחייב דיון ציבורי אמיתי ולא אישור בדרך של מחטף.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון