הודעות דוברות הלשכה

הלשכה ונשיא בית המשפט המחוזי בת"א הגיעו להבנות לגבי בקשות לדחיית מועדי דיון

12.02.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

סוכם בין השאר שתינקט מדיניות שונה לגבי בקשות לדחיית מועדי ישיבות מקדמיות, שתהיה גמישה, ולגבי ישיבות הוכחות, שתהיה פחות גמישה.

לשכת עורכי הדין ונשיא בית המשפט המחוזי בת"א, אורי גורן, הגיעו להבנות בנוגע לבקשות לדחיית מועדי דיון.

 

הסכמה זו הושגה בפגישה שנערכה לאחרונה עם לשכת נשיא בית המשפט המחוזי בת"א ובהשתתפות מנהל בתי המשפט, השופט בועז אוקון, ונציגי הלשכה, ביניהם יו"ר ועדת בתי משפט, עו"ד יוסי ארנון.

 

הנשיא גורן עמד על כך שהשופט זפט ימשיך לדון בכל בקשות הדחייה בכל תיקי המחלקה האזרחית, וזאת במטרה להגיע למדיניות אחידה בנושא דחיית דיונים. יחד עם זאת, סוכם שתינקט מדיניות שונה לגבי בקשות לדחיית מועדי ישיבות מקדמיות, שתהיה גמישה, ולגבי ישיבות הוכחות, שתהיה פחות גמישה.

 

עוד סוכם שבמקרים של שירות מילואים, מחלה וחופשת לידה, יענה בית המשפט בדרך כלל לבקשות דחייה.

 

מי שדעתו אינה נוחה מהחלטת השופט זפט יוכל להגיש בקשה לעיון חוזר לנשיא גורן (ללא צורך בתיווך של הלשכה – או גורם כלשהו בה).

 

בנוסף, לאור העובדה שכל ההליכים המקדמיים בתיקים האזרחיים מתקיימים בפני רשמים בטרם העברתם לשופט, סוכם שבהודעה לבאי כוח הצדדים על קביעת התיק לישיבת הוכחות בפני שופט, תינתן להם אפשרות לבקש, אם רצונם בכך, לקיים ישיבה מקדמית בפני השופט הדן בתיק.

 

ועדת בתי משפט של הלשכה שוקדת בימים אלה, על פי הזמנת נציבת תלונות הציבור על שופטים, על גיבוש קריטריונים המצדיקים היענות לבקשות דחייה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון