מאמרים וכתבות

ההלוואה על הבנק, האחריות ללקיחתה על הלקוח - עדכון פסיקה

05.02.2006

עו"ד גלעד נרקיס - עורך, עיתון "פקס בנק"*

הבנק לא איים ולא הפעיל כח על מנת שהנתבעת תיטול את ההלוואה, ועל כן אין המדובר בכפייה; הבנק הוא גוף מסחרי העוסק בין השאר במתן הלוואות ללקוחותיו. אם הלקוח מבקש לסייע לקרוב משפחתו, ולשם כך הוא נוטל הלוואה, לא מוטלת על מנהל הבנק כל חובה למנוע זאת ממנו, ובלבד שאין הוא מטעה את הלקוח או מכשיל אותו.
קובץ להורדה
fax bank_issue 50.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון