מאמרים וכתבות

תוקפן של ערבויות בנקאיות - עדכון פסיקה

10.01.2006

עו"ד גלעד נרקיס - עורך, עיתון "פקס בנק"*

הנתבע מבקש לקבוע מביהמ"ש כי כתב הערבות הראשון עליו חתם איננו בתוקף, באשר הוחלף כתב ערבות שני, מאוחר יותר, בלתי מוגבל בסכום.

ת"א 036329/01 בנק מזרחי בע"מ נ' דויטש יורם, ניתן בבית המשפט השלום בתל-אביב, בפני כב' השופט סובל, ניתן בתאריך 3.1.06.

 

הנתבעת 1 בתיק זה הינה חברת ר.ד.י.מ. שהינה בעלת החשבון נשוא התביעה. הנתבע 3 חתם על 2 ערבויות להבטחת החוב בחשבונה של הנתבעת 1, האחת מיום 17.8.00 מוגבלת בסכום של 200,000 ₪ (להלן: הערבות הראשונה). השנייה, מיום 30.8.00, בלתי מוגבלת בסכום (להלן: הערבות השנייה). אין מחלוקת כי הנתבע חתם על ערבויות אלה, המחלוקת נסבה סביב תוקפן של מי מהערבויות הנ"ל.

 

התובע טוען כי יש לחייב את הנתבע עפ"י כל אחד מהטעמים החלופיים הבאים הערבות השנייה לא באה במקום הערבות הראשונה, אלא בנוסף לה. גם אם היה מצג כלשהו מטעם הבנק כאילו הערבות השנייה באה במקום הראשונה, דבר המוכחש, הנתבע אינו זכאי להסתמך על מצג זה לאור מצגי השווא שלו לפיו הוא הפך להיות בעל מניות בחברה. לחילופי חילופין, גם אם הערבות השנייה בטלה וחסרת תוקף, דבר המוכחש, כי אז לא היה בכוחה של הערבות השנייה להפקיע את הראשונה. ולבסוף, גם אם הערבות השנייה באה במקום הראשונה, הנתבע חייב מכוח הערבות השנייה, שאינה בטלה נוכח העובדה שהנתבע שימש מנהל בפועל של החברה.

 

לטענת הנתבע כתב התביעה בתיק זה הוגש על סמך ההסכם האחרון. הנתבע טוען כי הערבות השנייה באה להחליף את הערבות הראשונה שכן אין כל הסבר משפטי, כלכלי ועסקי לכך שהנתבע הוחתם על כל המסמכים מחדש. אין כל הגיון ששני הסכמים זהים יעמדו זה לצד זה.

 

דיון והכרעה: הנתבע מבקש לקבוע מביהמ"ש כי כתב הערבות הראשון עליו חתם איננו בתוקף, באשר הוחלף כתב ערבות שני, מאוחר יותר, בלתי מוגבל בסכום. כמו כן מבקש הנתבע לקבוע כי לאור העובדה שכתב הערבות השני הוא זה התקף, הרי שמכוחו הוא איננו חייב דבר לאור כך שהוא איננו בעל עניין בחברה הנערבת, ולפיכך מעמדו הוא כשל ערב יחיד אשר איננו יכול לערוב לסכום בלתי מוגבל.

 

אין מחלוקת כי הנתבע חתום על שני כתבי הערבות. על מנת לבדוק מי מבין הערבויות בתוקף יש לבחון האם הערבות הראשונה בוטלה, עת נחתמה הערבות השנייה, כפי שטוען הנתבע?

 

עצם העובדה שנחתמה ערבות שנייה אינה אומרת בהכרח שהערבות הראשונה בטלה. אם טוען הנתבע כי הוסבר לו ע"י הבנק שהערבות הראשונה איננה בתוקף, מקום בו חתם על הערבות השנייה, הרי עליו הנטל להוכיח טענה זו, אלא שהנתבע, בחוסר פירוט ובעדויות סותרות, כשל להוכיח טענה זו.

 

גרסה זו של הבנק, לפיה החתים את הנתבע על כתב ערבות נוסף בין שהתכוון שכתב ערבות זו יחליף את כתב הערבות הראשון, ובין אם כך הבין הנתבע, הינה גרסה השלובה יד ביד עם טענת הבנק לפיה הנתבע הציג מצג שווא לפיו הוא עומד להפוך לבעל מניות בחברה ועל סמך טענה זו שלו, החתים אותו הבנק על הערבות החדשה.

 

לאור העובדה כי כשל הנתבע מלהוכיח שכתב הערבות השנייה ביטל את הראשונה, הרי שיכולות שתיהן לעמוד בכפיפה אחת ומכל מקום משקבעתי שהערבות הראשונה איננה בטלה, אין אני נדרש עוד לשאלה בדבר תוקפה של הערבות השנייה, לאור העובדה שכתב התביעה תוקן והבנק מסתמך בתביעתו  על הערבות הראשונה.

 

מספר הערות באשר לתוקפה של הערבות השנייה:

לאור האמור עד כה מקובלת גרסת הבנק לפיה הערבות השנייה נחתמה לאור המצג שהציג הנתבע בפני הבנק. ואילולא הציג את המצג הנ"ל לא הייתה נחתמת ערבות זו מעולם והערבות היחידה שהייתה עומדת זו הערבות הראשונה, המוגבלת בסכום.

 

לאור העובדה כי בסופו של דבר, לא קיבל על עצמו הנתבע להיות בעל מניות בחברה, הרי שהערבות שנחתמה תוך הסתמכות על מצג זה, הרי שהיא בטלה ומבוטלת מעיקרה. אין ספק בעיני כי פקידי הבנק לא היו מחתימים את הנתבע על הערבות הנוספת הבלתי מוגבלת אילולא הוצג להם המצג לפיו הנתבע הפך לבעל מניות בחברה. משכך, לטעמי הערבות השנייה בטלה וחסרת תוקף, ואילו הערבות הראשונה עומדת בתוקפה.

 

*באדיבות "פקס – בנק" – עיתון פקס לענייני בנקאות, גליון מס' 46, 5.1.2006, בעריכת עו"ד גלעד נרקיס, גלעד נרקיס – משרד עורכי דין. לגליון המלא: גרסת word - לחצו כאן     גרסת pdf - לחצו כאן

 

 

קובץ להורדה
fax bank_issue 46.doc fax bank_issue 46.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון