הודעות דוברות הלשכה

"לא הטלתם אחריות אישית על שום גורם מהגורמים המעורבים בפרשה"

19.12.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך אמר ראש לשכת עורכי הדין, ד"ר שלמה כהן, בישיבת הועד המרכזי בהשתתפות עו"ד יהושע שופמן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שכהן כיו"ר ועדת הבדיקה לבחינת האירועים שקדמו למותו של סגן הסנגורית הציבורית הראשית, עו"ד דיויד וינר ז"ל.

ראש הלשכה ציין בראשית דבריו, שהפרשה הותירה טעם רע בקרב ציבור עורכי הדין, מכיוון שעו"ד דיויד וינר ז"ל היה חבר הועד המרכזי של הלשכה בתקופה הרלוונטית.

 

ראש הלשכה ביקר את העובדה שהרשות חוקרת את עצמה. לדבריו, ישנו פגם בכך שהבדיקה לא הועברה לגורם חיצוני ובלתי תלוי. בנוסף, התייחס ראש הלשכה לאחריותו של בית המשפט ותהה אם מדובר בועדה שהנה גוף פנים מערכתי, מדוע סברה שאין מקום לדון באחריותו של בית המשפט. "במקרה זה אחד הגורמים שגרמו להחמרה הקשה והמיותרת של הפרשה היו הערות מיותרות של שופטת", ציין ראש הלשכה.

 

לדברי עו"ד שופמן הנהלת משרד המשפטים סברה שנכון לנהל חקירה פנימית בענין. מטרת הצוות היתה להציג את העובדות ולהסיק מסקנות מתוך שאיפה להפיק לקחים ולשנות הנחיות ודפוסי התנהגות. לדבריו, בשבועות הקרובים תתקיים ישיבה במשרד המשפטים להפקת לקחים העולים מהדו"ח.

 

עוד הוסיף, עו"ד שופמן שההנחיה המצויה בשלבי יישום והקלה ביותר לביצוע היא, שעו"ד לא ייקרא לחקירה באזהרה אלא באישור פרקליט המחוז. כמו כן, ציין שהמלצת הצוות היתה שלא די לתת החלטה האם לחקור עו"ד אלא שיש לתת הנחיות לגבי אופי החקירה ונושא החיסיון. המלצה נוספת חשובה שהתייחס אליה היא, שאין לזמן עו"ד לחקירה בנוגע לתפקידו אלא במקרים קיצוניים בהעדר מקור אחר.

 

בהקשר זה, ציינו דוברים בישיבה שיש לעגן את ההנחיות הללו בחקיקה, על מנת שניתן יהיה לאוכפן.

 

בהתייחס לטענה בדבר ליווי של נציג לשכת עוה"ד בחקירת עו"ד, אמר עו"ד שופמן, שיש ליידע עו"ד לגבי מהות החקירה, ואם לא נעשה הדבר יש לאפשר לעו"ד תוך כדי החקירה להתייעץ עם כל אדם שיבחר.

 

לדברי עו"ד שופמן לא די במסקנות והנחיות, אלא נדרש תהליך עמוק בתוך המערכת תוך מאמץ אמיתי לקליטת סנגורים בפרקליטות ולהיפך.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון