הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת להכללת מינוי שופטים בחוק ההסדרים

14.11.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך ציין ראש לשכת עורכי הדין, ד"ר שלמה כהן, בפנייתו בשבוע שעבר לשרת המשפטים, ציפי לבני, וליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, בעקבות סעיף 73 לחוק ההסדרים במשק המדינה למינוי שופט עמית.

על פי הסעיף מוצע לתקן את חוק בתי המשפט באופן שיאפשר לשר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון למנות שופט שיצא לקצבה כשופט עמית לתקופה שלא תעלה על שנה אחת עם אפשרות להארכה מדי שנה ובלבד שלא יכהן מי שגילו עולה על 75.

 

ראש הלשכה ציין שלשכת עורכי הדין מתנגדת להכללת תיקון זה במסגרת חוק ההסדרים. לדבריו, בג"צ דן בשימוש במנגנון החקיקה של חוק ההסדרים והגדירו כמעורר בעייתיות רבה מבחינת ההליך הדמוקרטי התקין. עוד קבע בג"צ שהליך חקיקה חפוז שאינו מאפשר לקיים דיון ראוי בהצעת החוק עלול אף לפגום בתוצר של הליך החקיקה.

 

לשכת עורכי הדין סבורה שאין מקום לכלול תיקונים בחוק בתי המשפט לענין מינויים של שופטים לתקופת כהונה נוספת לאחר יציאתם לקצבה בחוק ההסדרים.

 

כמו בכל ענין אחר הנוגע למערכת המשפט יש לדון בהצעת התיקון במסגרת ועדת החוקה של הכנסת בהליך חקיקה רגיל שיאפשר דיון מעמיק ורציני.

 

לשכת עורכי הדין קוראת לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה לפעול להוצאת התיקון המוצע בסעיף 73 מחוק ההסדרים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון