הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מברכת את שרת המשפטים על אימוץ ההמלצות לרפורמה בהתמחות

14.11.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין מברכת את שרת המשפטים, ציפי לבני, על אימוץ מסקנות ועדת גרסטל בענין רפורמה בהתמחות עורכי הדין. הלשכה קוראת לשרת המשפטים לקדם את הליכי החקיקה המתחייבים לשם יישום מסקנות הועדה.

כזכור, "ועדת גרסטל" מונתה לפני כ- 5 שנים על ידי שר המשפטים דאז, ד"ר יוסף ביילין. הועדה, בראשות שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, הילה גרסטל, כללה שלושה נציגים ממשרד המשפטים, שני נציגים מהאקדמיה ושני נציגים מהלשכה. מסקנותיה של הועדה התקבלו פה אחד. הועדה הגישה את מסקנותיה עוד במאי 2002 לשר המשפטים דאז מאיר שטרית. מאז נקטה הלשכה מאמצים רבים לאימוץ הדו"ח וליישומו. הלשכה שמחה שסוף סוף הוחלט לאמץ את הדו"ח, והיא מקווה שתיקוני החקיקה הנדרשים יעברו בכנסת במהרה.

 

הועדה המליצה להאריך את תקופת ההתמחות משנה לשנה וחצי, לחייב את המתמחים לעבור במהלך מחצית השנה הראשונה להתמחות קורס מעשי, שינוהל בידי הלשכה, לערוך בחינה בתום ההתמחות במתכונת של "ניתוח מקרה" בנוסף לבחינה האמריקאית ועוד.

 

הועדה המליצה למנות שופט בדימוס כמפקח על ההתמחות. הלשכה מסתייגת מן ההצעה של שרת המשפטים להרחיב את סמכות נציב הפיקוח באופן שיאפשר לו לטפל בנושאים אתיים ומשמעתיים. בנושאים כאלה מטפלים מוסדות האתיקה והדין המשמעתי של הלשכה. אין לכרסם בעקרון החשוב הזה המהווה נדבך יסודי בעצמאות המקצוע רק בשל השינויים הנערכים במערך ההתמחות.

 

הועדה קבעה במפורש שהמלצותיה לא יחולו על מי שכבר החל לימודיו בעת יישום ההמלצות.

 

הלשכה סבורה שהרפורמה המוצעת במסקנות ועדת גרסטל תחזק ותרענן את ההתמחות. עורך הדין נושא באחריות ציבורית ומקצועית כלפי לקוחו, מערכת המשפט והחברה בכללותה. עורכי הדין עוסקים בדיני נפשות, ומכאן החשיבות הרבה של ההכשרה המקצועית המעשית במסגרת ההתמחות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון