הודעות דוברות הלשכה

86% מהנבחנים שנגשו בפעם הראשונה לבחינת לשכת עורכי הדין בכתב במועד אוקטובר 2005 – עברו את הבחינה

08.11.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

להלן פירוט התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עפ"י מקום הלימוד ותוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה.

ביום 31.10.05 ניגשו לבחינות ההתמחות בכתב 1,251 מתמחים שנבחנו במרכז הקונגרסים בירושלים.

 

86% מכלל הנבחנים שנגשו בפעם הראשונה לבחינת הלשכה בכתב עברו את הבחינה.

 

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עפ"י מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן. חשוב לציין שהנתונים המוצגים הנם נתונים ראשוניים.

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

האוניברסיטה העברית

45

100

85.6

אוניברסיטת ת"א

84

98

83.3

המרכז הבינתחומי

207

97

80.6

אוניברסיטת חיפה

64

91

80.8

אוניברסיטת בר-אילן

36

89

80.9

המכללה למינהל

40

88

77.2

הקריה האקדמית – קרית אונו

53

85

75.6

מכללת נתניה

45

78

72

שערי משפט

47

77

73.9

עולים חדשים

20

75

73.5

מכללת רמת-גן

50

74

70.3

ישראלים-שלמדו בחו"ל

57

40

57.7

א ח ר

3

67

67

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

751

86

77.1

שנייה

240

71

68.6

שלישית ומעלה

260

45

62

כל הנבחנים

1,251

75

72.3

 

תוצאות הבחינה מצביעות על הבדל משמעותי בממוצע הציונים. הציון הממוצע הגבוה ביותר הוא לקבוצה שניגשה לראשונה לבחינה (77.1%), לנבחנים שניגשו בפעם השניה הציון הממוצע (68.6%) ולנבחנים בפעם השלישית או יותר ציון הממוצע נמוך (62%).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון