הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת להצעת הרשות לאיסור הלבנת הון לחייב עו"ד להלשין על לקוחות

15.09.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעת הרשות לאיסור הלבנת הון לחייב עו"ד למסור מידע על לקוחותיהם. ההצעה למעשה הופכת את עורכי הדין לזרוע חקירה ומודיעין של המשטרה והרשות.

בכוונת הרשות לאמץ בחקיקה המלצות של הארגון הבינלאומי למלחמה בהלבנת ההון ובמימון הטרור להרחבת החובות על בעלי מקצועות חופשיים שונים, לרבות עורכי דין.

 

על פי ההצעה עורכי דין יחויבו לבצע זיהוי של הלקוח. הכוונה בהמלצות אינה רק לזיהוי לקוח, אלא גם לבדיקת נאותות מתמשכת ביחסים עסקיים ועריכת בדיקה קפדנית של עסקאות שנעשו בזמן הקשר העסקי, שמירת רשומות וחובת העברת מידע לרשויות האכיפה על פי דרישה, לצורך שימוש כראיה מרשיעה בהליכים פליליים. כמו כן, עורכי דין יחויבו לדווח לרשויות על עסקאות חשודות. עורכי דין לא רק ידווחו על פעולות חשודות, כאשר הם פועלים בשם הלקוח או עבורו בעסקה פיננסית אלא גם ישאו באחריות אישית לעבירה, במידה ולא ידווחו.

 

לשכת עורכי הדין תומכת במאבק בהלבנת הון ובמיוחד בהקשר של זנות, סמים, טרור ופשיעה בינלאומית. ברור לחלוטין גם על פי הוראות הדין הקיים, שעו"ד המשתף פעולה עם לקוח בעבירה על החוק אינו זוכה לכל חיסיון וניתן להעמידו לדין.

 

יחד עם זאת, הלשכה סבורה שמדובר בהמלצות המתאימות יותר למוסדות פיננסיים וגופים גדולים מאשר למשרדי עורכי דין במציאות הישראלית. יישום ההמלצות נראה כדרך עקיפה להחיל על עורכי הדין חובות חקירה ודיווח, שאמורות להתבצע על ידי רשויות המדינה. חובות אלה יצרו ניגוד עניינים ויפגעו במרקם העדין ביותר הקיים במישור שבין עורכי הדין לבין לקוחותיהם, והדבר יגרום כמובן לפגיעה באמון הציבור ובמעמד מקצוע עריכת הדין במדינה.

 

לדברי עו"ד איילת אפיק, יו"ר הועדה לאיסור הלבנת הון בלשכה, שגיבשה עמדה מקצועית בנושא "כתוצאה מהחלת החובות ייווצר שוק אפור או אף שחור של ייעוץ משפטי – אנשים יפנו ל"יועצים משפטיים" שאינם עורכי דין על מנת להימנע מהצורך לדווח או שעורכי הדין לא ידווחו על מנת לשרוד. ודאי שלשכת עורכי הדין אינה יכולה לתת ידה למצב כזה של זילות המקצוע וירידת ערכו בעיני הציבור".

 

הלשכה סבורה שבמידה ויוחלט להטיל חובות כאלה בדין, הרי שיש לעגן בהצעה שחובות כאלה תיקבענה על ידה, ועל ידה בלבד.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון