הודעות דוברות הלשכה

בעקבות התערבות הלשכה בוטלה החלטת בית המשפט האוסרת ייצוג על ידי עו"ד

15.09.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בעקבות התערבות לשכת עורכי הדין ביטל בית המשפט המחוזי בחיפה החלטה של בית משפט השלום בחדרה, שאסרה על עו"ד לייצג צד בשל עבירת אתיקה מקצועית כביכול.

עורך דין היה שותף בעריכת הסכם שכירות בשם לקוחתו. לימים, עתרה לקוחתו של עורך הדין לבית המשפט וטענה נגד ההסכם. מי שמייצג את הלקוחה הוא לא אחר מאשר אותו עו"ד שהיה שותף לעריכת ההסכם.

 

בית משפט השלום בחדרה קבע, שעוה"ד לא רשאי לייצג את הלקוחה, מאחר שהייצוג נגוע בניגוד עניינים ועומד בסתירה לכללי האתיקה המקצועית של לשכת עורכי הדין. בית המשפט החיל את הכלל, לפיו עו"ד שערך מסמך או השתתף בעריכתו, לא ייצג אדם שעניינו מחייב לטעון נגד כשרות המסמך או העסקה.

 

כנגד ההחלטה הוגש ערעור אליו צורפה הלשכה. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת הלשכה, לפיה סמכותו הרחבה של שופט במהלך הדיון אינה כוללת התערבות ביחסים בין עו"ד ולקוחו, ובוודאי שלא איסור על ייצוג של לקוח על ידי עורך דין מטעמים של אתיקה מקצועית בלבד, וכן שהסמכות לטפל בכך נתונה ללשכה.

 

גורמים בלשכת עורכי הדין ברכו על ההחלטה. מבלי להביע עמדה בשאלה האם נעברה עבירה של ניגוד עניינים, סבורה הלשכה שהחלטת בית משפט השלום בחדרה במקרה הנוכחי חרגה מסמכות. הסמכות לדון בעבירות אתיקה מקצועית שנעברו על ידי עו"ד נתונה באופן בלעדי בידי הלשכה ולא בידיו של בית המשפט.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון