שאילתות

ניהול רישום נוטריוני באמצעות מחשב

24.07.2005

ועדת נוטריונים

האם רשאי הנוטריון לנהל את הרישום שהוא מחויב בו על פי תקנה 24 לתקנות הנוטריונים באמצעות מחשב?

תקנה 24 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977 מציינת "כרטסת" ו"ספר", קרי פנקס או מחברת, ולא מחשב. לכן אין לנהל את הרישומים במחשב בלבד. ניתן להיעזר במחשב במקביל וכאמצעי עזר.

 

אם משתמשים במחשב, יש להפיק ממנו בכל יום עותק מודפס, אותו יש לשמור בתיק או באוגדן "כרטסת הנוטריון".

 

יצוין, כי ניהול הנתונים בעזרת מחשב כרוך בסיכונים של אובדן מידע או של שיבושים, העלולים להיגרם עקב וירוסים למיניהם.

 

כל מסמכי הנוטריון (ספר, כרטסות ופנקסים) צריכים להיות זמינים ונגישים – לנוטריון וגם למבקרים ממשרד המשפטים. במקרה שהוצא צו חיפוש על פי הוראת סעיף 38 לחוק הנוטריונים, מסמכי הנוטריון צריכים להיות נגישים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון