הודעות דוברות הלשכה

ייצוג בפני המפקחת על מתן היתרים לפיטורי נשים בהריון במשרד התמ"ת

19.07.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בעקבות פניית פורום דיני עבודה שליד הועד המרכזי בראשות עו"ד גדעון הולין למשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, הודיע המשרד שהוא מכיר בזכות ייצוג בלתי מסויגת של הצדדים על ידי עו"ד בפני המפקחת על מתן היתרים לפיטורי נשים בהריון.

על פי חוק עבודת נשים לא ניתן לפטר עובדת בהריון אם עבדה במקום העבודה 6 חודשים לפחות אלא בהיתר שניתן על ידי המפקחת במשרד התמ"ת. היתר כזה ניתן לאחר הליך בירור שעורכת המפקחת, ורק כאשר המעסיק הוכיח שסיבת הפיטורין אינה קשורה להריון.

 

פורום דיני עבודה קיבל תלונות של עו"ד בעקבות קשיים שנתקלו בהם בייצוג לקוחות בהליכים בפני המפקחת במשרד התמ"ת. הפורום פנה כאמור למשרד והציג את עמדתו, לפיה יש לאפשר ייצוג הצדדים להליכים על ידי עורך דין בפני המפקחת על מתן היתרים לפיטורי נשים בהריון במשרד, ואין להגביל זכות ייצוג זו.

 

משרד התמ"ת הודיע לפורום שהוא מכיר בזכות הייצוג של הצדדים בהליכים בפני המפקחת, מבלי לפגוע כמובן בזכות המפקחת לשמוע את הצדדים באופן אישי.

 

בעקבות תגובת המשרד קרא הפורום לחברי/ות הלשכה לפנות אליו ולעדכנו, במידה וייתקלו בהערמת קשיים בייצוג לקוחות בהליכים בפני המפקחת.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון