הודעות דוברות הלשכה

"מנהל בית הסוהר רשאי להגביל פגישת אסיר עם עורך דין רק ל- 24 שעות"

06.07.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועדת חוקה של הכנסת קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין, לפיה הגבלת פגישת אסיר עם עורך דין על ידי מנהל בית הסוהר תהיה רק ל-24 שעות. זאת, במסגרת אישור הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר המסדירה פגישת אסיר עם עו"ד.

לשכת עורכי הדין התנגדה להצעת החוק המקורית, וסברה שההצעה פוגעת קשות באחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר בכל מדינה דמוקרטית - זכותו של אסיר להיפגש עם עורך דין לפי בחירתו ולהיוועץ בו.

 

הצעת החוק המקורית הקנתה סמכות למנהל בית הסוהר למנוע או להפסיק פגישת אסיר ביטחוני עם עו"ד במקרה של חשד ממשי לביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או פגיעה ממשית במשמעת. מנהל בית הסוהר רשאי למנוע פגישה למשך עד 48 שעות. נציב השב"ס רשאי למנוע פגישה עד ל- 10 ימים.

 

הלשכה הציעה לקבוע שהגורם המוסמך למנוע את המפגש יהיה בית משפט. עמדת לשכת עורכי הדין זכתה לתמיכתם של חה"כ רוני בראון, יולי תמיר, זהבה גלאון, עזמי בשארה, אילן ליבוביץ, ניסים זאב ואיתן כבל.

 

על פי עמדת הלשכה, הוחלט לצמצם את משך ההגבלה ל- 24 שעות, כך שמנהל בית הסוהר רשאי יהיה להגביל פגישה רק ל- 24 שעות. כל הארכה נוספת דורשת אישור של פרקליט המחוז, המוסמך להאריך את ההגבלה עד 5 ימים (כולל ה- 24 שעות). הפנייה לפרקליט המחוז תהייה של נציב השב"ס, וכל הארכה נוספת מעבר לאמור תהיה באישור בית המשפט המחוזי.

 

בנוסף, נקבע שהחלטת מנהל בית הסוהר תתקבל רק לאחר שניתנה לאסיר ולעורך הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם בכתב או בע"פ, ותימסר לאסיר ולעורך הדין ללא דיחוי.

 

על פי ההצעה בית המשפט המחוזי רשאי יהיה להאריך את זמן הגבלת הפגישה ל- 21 יום ועד 3 חודשים (להבדיל מההצעה המקורית – 21 יום מפעם לפעם ועד 6 חודשים בכלל). כמו כן, לא רק האסיר אלא גם עורך דינו יהיו רשאים לעתור לבית המשפט כנגד ההחלטה. עוד נקבע בהתאם לעמדת הלשכה שההליכים בבית משפט לא יהיו בהעדר האסיר או עורך דינו, כאמור בהצעה המקורית, אלא יתקיימו בנוכחות האסיר או עורך דינו (למעט במקרים שנוכחות האסיר או עורך דינו, עלולה לפגוע באדם או בביטחון המדינה).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון